Roel Griffioen #CovidIsNotOver⬛️#StandWithUkraine Profile picture
Mathematician, IT guy, musician & justice supporter! Right now: shocked by the lack of democracy/transparency in Dutch politics/policies. #RutteFunctieElders

Jan 13, 9 tweets

LCPS cijfers van vandaag.
De 3-daagse ZH-rondwandelgrafiek gaat weer een stukje naar linksonder vandaag: minder opnames, lagere bezetting.

De 7-daagse ZH-rondwandelgrafiek gaat op zich ook die kant op, maar je moet goed kijken want hij komt nauwelijks van zijn plek.

De 3-daagse IC-rondwandelgrafiek is duidelijker: een flink stuk naar linksonder: minder opnames, lagere bezetting.

De 7-daagse IC-rondwandelgrafiek is echter weer wat minder gunstig: een klein stukje naar links: dus gelijk aantal opnames, lichte afname van de bezetting.

De totale bezetting (IC + kliniek) neemt wel weer een mooi stukje af: tot 1360.

Mede dankzij een bovengemiddelde uitstroom op zowel kliniek als IC.

Goede berichten voor de inhaaloperaties: de reguliere IC-bezetting neemt opnieuw toe, mede dankzij de afname van de covid-IC.

Tot slot het percentage IC-bedden, dat opnieuw afneemt. 26,5% van alle covid-bedden in het ziekenhuis is nu een IC-bed.

Alle patiënten, familie en vrienden: veel sterkte en beterschap toegewenst!

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling