, 10 tweets, 23 min read Read on Twitter
[1/9] 'A Népegészségügybarát Uniós döntéshozatal jogi dilemmái' - legújabb elemzésemben azt igyekszem kifejteni, miként teszi lehetővé és majdhogynem kötelezővé az Unió joga a népegészségbarát EUs politikát. propatriablog.wordpress.com/2019/07/18/a-n…

Lássuk a részleteket!
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi [2/9] Mindenekelőtt érdemes tisztázni a különbséget a népegészségügy (#publichealth) amely mindazon területet lefedi, amely hatással van egészségünkre és az egészségügy (#healthcare) között, ami a tagállami szinten működtetett egészségügyi ellátórendszert jelenti.
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi [3/9] Az @OECD_Social adatai alapján a tagállamok az egészségügyi költségvetési kiadások kevesebb, mint 3%-át költik megelőzésre. A legfőbb, idő előtti halálokok Európában, és így Magyarországon is a krónikus, nem fertőző betegségek (szív- és érrendszeri betegségek, rák stb.)
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [4/9] A népegészségügyi EU-s szabályozás legfontosabb, és talán legtöbbet idézett cikke az EUMSZ 168. cikke, ami kötelezően előírja az egészség beillesztését a többi EUs politikába hangsúlyozva, hogy az ellátórendszerek tekintetében az EUs hatáskör csupán kiegészítő jellegű.
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [5/9] A népbetegségek járványszerű elterjedése korunk társadalmának egyik legfőbb kihívása, amely gátolja a fenntartható fejlődést. Az európai polgárok az egészséget a legfőbb értékek között nevezik meg. E tekintetben tehát az uniós beavatkozás mind indokolt, mind hasznos lehet.
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [6/9] Az EU nem csupán közös piac, hanem értékközösség is egyben. Ez magában foglalja az egészséges polgárok Európáját, ahol mindenki, születésétől, társadalmi helyzetétől függetlenül ugyanolyan egészséges életre számolhat, és ugyanazt a színvonalú egészségügyi ellátást kapja.
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [7/9] Egészség nélküli, kétsebességes Európa?

A sikeres európai integráció kulcskérdése, hogy az EU képes-e szabályozni és leküzdeni a meglévő egyenlőtlenségeket: eredményeznek-e az európai szabályok tisztább környezetet, csökkenő szegénységet, egészségbarátabb társadalmat?
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [8/9] Miért marad el mégis a szigorú, népegészségbarát, uniós döntéshozatal, pl az egészségre káros termékek címkézésére vagy reklámozására, az alkohol által jelentett társadalmi probléma elleni tagállami lépések koordinációjára vagy éppen a transzzsírsavak betiltása kapcsán?
@LaszloAndorEU @danielvegh @rdanielkelemen @Europarl_HU @EC_Budapest @JuditBayer @BZoldi @NKajtar @viktoriaserdult @ZsofiaBakonyi @OECD_Social [9/9] Kijelenthetjük, hogy az EU messze a rendelkezésére álló potenciál alatt teljesít, és a jogi felhatalmazások félreértelmezése és kihasználatlansága miatt nem lép fel számos olyan, népegészségügyi szempontból releváns területen kellő eréllyel, ahol ezt megtehetné.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to EU ZMK Naplója
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!