"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide, 90).

Bu ayeti hiç düşündük mü?
Bir çoğumuz bilmese de, asılları ve ne oldukları Cenabı Allah'ın malumudur. O bizi uyarır köyü şeylerden uzak tutar.
Bu Obelisk denen yapı, Osiris'in fallusudur. Ancak bu kadar sansürleyebildim.

Kusura bakmayın.

Gelip İstanbul'a bu Şeytani sembolü dikenler kim?
Hilafetin merkezi olan Kostantiniyye'ye yakışmıyor bu pislikler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Karşılaştırmalı Dinler

Karşılaştırmalı Dinler Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Kisas_i_Enbiya

7 Apr
Sana Zulkarneyn'den soruyorlar.

De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım." (Kehf, 83)
Hz.Resulullah (sav) zamanındaki müşrik Araplar çoğunluk olarak ümmi bir topluluktu. Bildikleri kıssalar sınırlıydı. Ama Yahudiler Kitap ehliydi. Eskiye dair diğer kavimlerin bilmediği bilgilere sahiplerdi. Üstelik o bilgileri de kolay kolay paylaşmazlardı. Ama bu büyük bir olaydı
Ne yapıp edip Medine’ye gidip onlardan akıl almalılardı. İçlerinden Nadr b. Haris ve Ukbe b. Ebî Muayt bu yolculuk için dünden hazırdı.

Yahudi Bilginlerinin 3 Sorusu

Mekke’den kalkıp Medine’ye vardılar. Hz.Muhammed’in (sav) durumunu anlatıp “Sizin bu konularda ilminiz vardır.
Read 9 tweets
7 Apr
Kuran-ı Kerim'de haşa hata var öyle mi? İnsanoğlu bilmediği konuda ne kadar da kibirlidir!

Meryem kim mi? Haberiniz yok tabi!

Rasyonel açıklama istiyoruz, öyle mi?

Peki! 😎
Öncelikle şunu belirtmek isterim. İnsan bilmediği konuda atıp tutmamalı. Özellikle konu Allauteala'nın kitabıysa.

Çünkü aksi halde insan daha baştan rezil olmaya mahkum olur.
Şimdi konumuza dönelim. Müsteşriklerin Meryem 28'deki Harun'un kardeşi hitabını baz alarak, Hz.İsa'nın (as) annesi olan Hz.Meryem'in, kendinden belki de 15 asır önce yaşamış başka bir Hz.Harun'un (as) kızkardeşi olan başka bir Meryem ile hatalı olarak karıştırıldığı iddiasına
Read 10 tweets
6 Apr
Kur'an-ı Kerîm'deki Hz. Yusuf (as) kıssasının Tevrat'taki anlatımı nasıl düzelttiğini merak edenler vardır sanırım.
Kuran-ı Kerim ile Eski ve Yeni Ahid'in anlatım benzerlikleri detaylar dikkate aldığında son derece yüzeysel kalmaktadır.

Zira detaylarda kadar çok fark vardır ki, Kuran-ı Kerim diğerlerinin üzerinde adeta bir tashih otoritesidir denilebilir.
Böyle bir mukayeseyi yapmak Kuran-ı Kerim'i haşa sınamak değildir.

Sadece birşeyin daha çok farkına varılabilmesi için zıttı ile kıyaslanması oldukça faydalıdır.

Kuran-ı Kerim'in Tevhidi ve teolojik yetkinliğine hiçbir kitap yetişemez.
Read 68 tweets
5 Apr
Yarın Ahirzaman Peygamberi Hz.Muhammed'in (sav) Tevrat ve İncildeki tebşiratına bakalım mı?
"Onlar, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resule, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.
Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Araf, 157)
Read 32 tweets
5 Apr
Kur'an-ı Kerîm'de, Mısır'ın eski kültürü, dini ve tarihi ile ilgili ne bilgiler bulabiliriz? Image
"İşte bunlar, gaibe ait haberlerdir ki sana onları vahyediyoruz. Bundan önce ne sen onları biliyordun, ne kavmin biliyordu, sabret artık; şüphe yok ki sonuç, muttakilerindir." (Hud, 49)
Mısır’daki Piramit metinlerinde, ölen Firavun’un tanrılara yükselmek için olan isteğine dair kanıtlar vardır. Ölüm töreni metinleri ve lahitler üzerinde kayıtlı yazılardır.

Burada soru şu olacaktır: Piramitlerin işlevi neydi? Piramitlerin en önde gelen işlevi ölen Firavun’un
Read 31 tweets
5 Apr
Eski Mısır'dan günümüze Hz.Yusuf'u (as) hatırlatan bir hatıradan bahsedelim.

7 yıllık kıtlık anıtı (Famine Stele)

Bismillah Image
Hz.Yusuf (as) tebliğ memleketi olan Eski Mısır'da halkın gönlüne taht kurmuştu.

Onu bu coğrafyanın gelmiş geçmiş en etkileyici şahsiyeti olarak değerlendirebiliriz.

Elbetteki zamanın ve hurafelerin girmesiyle bir takım tahrifat gerçekleşmiştir. Ancak asılları bakidir. Image
Eski Mısır'da Kur'an-ı Kerîm'den öğrendiğimiz kadarıyla rüyalar oldukça önemli olaylara sebep olan bir etkendi. Bu yüzden günümüze kadar ulaşan Mısırlı rüya tabir kitapları mevcuttur. Image
Read 34 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!