صادق نیکو 😷 Profile picture
‏جز قصور و تقصیر چیزی ندارم
23 Feb
ماجرای درامد۳ هزارمیلیاردی صداوسیما و جمله ۵ سال قبل رهبری

ماجرای پرداخت ۳ هزار میلیارد تومن به صداوسیما دروغ هست و در متن مصوبه مجلس هم هیچ جا هیچ اشاره ای نشده که چنین پولی به ساترا یا صداوسیما قرار هست پرداخت بشه./۱
مصوبه مجلس چی میگه؟ صدر ماده مصوب مجلس نوشته شده که سهم دولت از درآمد اپراتورها ۱۰ درصد افزایش پیدا کنه. (یعنی از ۲۸ به ۳۸ درصد برسه) /۲
در ادامه میگه ۳ هزار میلیارد تومن از این درآمد خرج تولید محتوای فرهنگی بشه و البته اینکه این پول چطور تقسیم بشه هیچ اشاره ای نشده. /۳
Read 7 tweets