Erdem Uygan Profile picture
3 Dec 20
Kur'an'ı tarihsel kabul etmek, özetle Kur'an'ın bazı hükümlerinin indirildiği döneme ve coğrafyaya has olduğunu iddia etmektir. Tarihselciler Kur'an'ın bir Kitap değil hitap olduğunu, onu metin haline getirenin nebi olduğunu ileri sürerler. Üstelik bu görüş kendi üretimleri de ⬇️
değildir, batı kaynaklıdır. Kısacası Kur'an Allah'ın Kitabı değildir demenin akademisyencesine tarihselcilik denir. Kur'an'a göre ise tarihsel bir kitap Allah'ın Kitabı olamaz. Konuyu yıllardır ele alıp yazıyorum. Detaylı bir yazım şuradadır:⬇️
suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirm…
Ayrıca bir kaç kelime aratarak kolayca ulaşılabilecek programları yıllar öncesinden beri yapıyoruz. Bu yayınlarda en çok geçen ismin Mustafa Öztürk olduğu görülecektir. Bunun sebebi Türkiye'deki tek tarihselci akademisyenin Mustafa Öztürk olması değildir. ⬇️
Read 15 tweets