Desmond Noordenstein Profile picture
Handenwassen, anderhalve meter afstand, mondkapje, ventileer én dagelijks 100 microgram (4.000 IE) vitamine D.
16 May
1/ Hier een draadje over de ivermectine-beoordeling van de SWAB. Het is een lang draadje geworden.

De ivermectine-beoordeling van de SWAB dateert van 9 maart 2021.
swab.nl/nl/covid-19#to…
2/ Omdat de leidraad medicamenteuze behandeling van COVID-19 patiënten af en toe (sporadisch) wat wordt aangepast, onderstaand screenshots van de huidige stand van zaken.
3/ De SWAB concludeert m.b.t. ivermectine:

"Op basis van de beschikbare data kan op dit moment geen positief advies worden uitgebracht om ivermectine  toe te dienen buiten studieverband omdat geen betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over een positief effect."
Read 45 tweets
16 May
Er zijn nieuwe kamervragen over ivermectine gesteld.
tweedekamer.nl/kamerstukken/k…
Ivermectine kwam ook aan bod tijdens het kamerdebat op 12 mei 2021. Hierbij de bijdrage van Van Haga en het antwoord van Minister Van Ark.
Ook werd een motie ingediend om de beslissing om COVID-19 te behandelen met ivermectine aan artsen zelf over te laten.
Read 7 tweets
7 Apr
Reminder dat de SWAB het (zeer zwakke) advies over ivermectine mede baseert op een verklaring van Merck. Merck verklaarde - zonder onderbouwing - dat ivermectine niet geschikt is tegen COVID-19. Tegelijkertijd wil Merck miljarden gaan verdienen met het nieuwe middel molnupiravir.
De SWAB heeft over het middel ivermectine een uiterst gebrekkige analyse gemaakt. De SWAB begint de analyse met de in vitro werking van ivermectine. De in vitro werking is echter achterhaald en nauwelijks relevant omdat er inmiddels 50 klinische studies zijn verricht.
De SWAB baseert het advies vooral op de enige studie waar ivermectine weinig effect had. De kwaliteit van de López-Medina-studie wordt door de SWAB als 'hoog' gekwalificeerd. Inmiddels zijn al papers gepubliceerd over alle protocolovertredingen.
osf.io/u7ewz/
Read 21 tweets
6 Apr
WSJ: Covid Arsenal Needs Pills as Well as Shots

Oud-FDA-topman Gottlieb (en nu board member bij Pfizer) promoot de gedachte dat het mooi zou zijn als er een medicijn zou zijn voor de vroege fase van COVID-19.

Uiteraard niet het goedkope effectieve medicijn dat we al kennen...
In breaking news; Pfizer begins human trials for pill that could treat Covid-19: PF-07321332
Ondertussen heeft dat arme bedrijf Pfizer nog veel te weinig invloed op de COVID-19 aanpak en willen ze graag in het OMT.
ad.nl/binnenland/pfi…
Read 5 tweets
23 Mar
Big pharma stands to lose a lot profit if ivermectin is widely implemented. The pandemic would be over in no time. Billions of dollars are at stake, in selling new drugs and vaccines. The string of peculiar statements in the last month from Merck, FDA and EMA is striking.
While ivermectin performs very well in study after study, and in the real world (Uttar Pradesh), there is suddenly a string of unprompted declarations about ivermectin by these institutions - press releases not backed up by a research report.
Merck suddenly and unpromptedly released a statement on February 4, 2021 on ivermectin, verifiably not true and not backed up by a research report.
merck.com/news/merck-sta…
Read 19 tweets
22 Mar
Qua maatschappelijke verhoudingen lijken er wel steeds ernstiger kloven te ontstaan over corona. Vriendschappen die worden verbroken over coronastandpunten. Mensen die ziektes worden toegewenst. Scheldwoorden gebruiken.
Het is een symptoom van waar Tjeenk Willink het gisteren over had in Buitenhof; er is nooit goed samen naar het probleem gekeken. Dit is gebrekkig crisisleiderschap. We missen een periodiek beeld over wat er wetenschappelijk bekend is over het virus.
Mensen zouden geen vriendschappen horen te verliezen over mondkapjes. Er is wetenschappelijk leiderschap nodig. Dus stoppen met powerpointpresentaties maar een doorwrocht rapport met de stand van de wetenschap over het virus.
Read 4 tweets
17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
16 Mar
Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
Read 7 tweets
22 Jan
De SWAB heeft sinds gisteren de richtlijnen voor ivermectine aangepast! Het lijkt er op dat zij daarbij de NIH volgen. Waar off label voorschrijven van ivermectine eerst werd afgeraden buiten studieverband, is er nu een zachtere conclusie die het beter mogelijk lijkt te maken.
Dit was het vorige advies, van 18 december 2020. Toen werd aangegeven dat er geen plaats was voor (off-label) gebruik van ivermectine in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband.
Het lijkt er op dat de SWAB een stuk beter naar de studies omtrent ivermectine heeft gekeken dan de vorige keer. Dat is mooi en was ook nodig. Laten we hopen dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Read 9 tweets
22 Jan
Tjongejongejonge. In dit artikel bewijst @mkeulemans zich weinig te hebben ingelezen in het middel ivermectine. De informatie die hij hierover in de krant heeft gezet is grotendeels foutief, onvolledig en achterhaald.
volkskrant.nl/wetenschap/you…
Ivermectine wordt gelijk geframed als iets van complotdenkers. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan best zijn dat er werkzame geneesmiddelen zijn die niet worden gebruikt, zonder dat er een complot is, maar dat sprake is van incompetentie en tunnelvisie.
Volgens Keulemans kan ivermectine wel degelijk off label worden voorgeschreven. Op zich heeft hij daarin sinds gisteren gelijk. De SWAB lijkt de richtlijnen te hebben aangepast! Maar tot gisteren werd off label gebruik door de SWAB afgeraden buiten studieverband.
Read 12 tweets
22 Jan
Op dagelijkse basis verschijnen studies die gaan over hoe met medicatie (of combinaties daarvan) de slooptocht van het coronavirus door het lichaam kan worden gestopt.

In de Nederlandse COVID-19 aanpak wordt daar geen enkele aandacht aan besteed.
We hebben in Nederland geen boegbeeld die regelmatig in talkshows verschijnt om uitleg en duiding te geven over medicatiestudies. Het werkgroepje dat de studies moet bestuderen, de SWAB, komt zeer sporadisch met een minimale update van hun richtlijnen.
De SWAB wacht louter op niet nader benoemde grootschalige RCT's per medicatie, die ergens in de toekomst mogelijk plaatsvinden. Er wordt niet gekeken naar wat COVID-19 in het lichaam aanricht, of combinaties van medicijnen helpen, noch wordt een risicobenadering gehanteerd.
Read 4 tweets
21 Jan
Preliminary meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection by Dr. Andrew Hill on behalf of the International Ivermectin Project Team

"In six RCTs of moderate or severe infection, there was a 75% reduction in mortality"

Hier een eerdere presentatie door Dr. Andrew Hill over de resultaten.
Dit paper van de artsen van de FLCCC is inmiddels gepeerreviewed en verschijnt binnenkort in 'Frontiers in Pharmacology'
covid19criticalcare.com/wp-content/upl…
Read 4 tweets
29 Nov 20
1. Hoe zit het met de behandeling van Covid-19-patiënten in Nederland? Welke medicatie krijgen zij? In Nederland maakt de SWAB richtlijnen voor Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19.
swab.nl/nl/covid-19
2. Het advies komt er kort gezegd op neer: Mensen die positief getest zijn krijgen in principe geen medicatie. Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige klachten krijgen remdesivir en dexamethason. Off-label toediening wordt afgeraden.
corona.nhg.org/behandeling/#s…
3. Met name in de afgelopen maanden zijn ontzettend veel wetenschappelijke studies verschenen over middelen die effectief zijn gebleken bij preventie van Covid-19 of het voorkomen van een ernstig ziekteverloop. De SWAB-richtlijnen houden daar geen rekening mee.
Read 21 tweets