Discover and read the best of Twitter Threads about #żydowskimordkatyń

Most recents (3)

Problemem Prawdziwych Polaków Nigdy Nie Będą żydy...
To Byli i Będą żydo-polaczki Pomagające Kundlom Trwać...
Małpujcie Dalej Za Swym Panem Sprzedawczyki,
Sznura Nie Zabraknie Dla Nikogo☝️
#NosWie
#GojeWiedzą
#SamoobronaNarodu
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców
wg. internetowej encyklopedii Holokaustu od 1933-1945 III Rzesza wybudowała ponad 40.000 Obozów...
~10 obozów/dobę każdego dnia przez 12 lat...
#NosWie
#GojeWiedzą
#SamoobronaNarodu
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców
700.000 Ameryków i Brytyjczyków było torturowanych i zgładzonych (Lwów).
200.000 osób w obozie Janów, wyselekcjonowane dzieci służyły jako tarcze strzelnicze dla Hitler Youth...
Bujda...
#NosWie
#GojeWiedzą
#SamoobronaNarodu
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców
Read 19 tweets
krypto-żydy ze świecznika kontynuujący Magdalenkę=Wódka, Menora, Lewy vs. Prawy=III RP 🇮🇱
Trzecia Rzeczpospolita Polska w gematrji 132,147,357,372
132,357,372 World Wrestling Entertainment 🤨
#NosWie
#GojeWiedzą
#SamoobronaNarodu
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców
Read 38 tweets
internetowa koszerna opozycja w Języku Polskim 🗞️
#NosWie
#GojeWiedzą
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców

#NosWie
#GojeWiedzą
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców

#NosWie
#GojeWiedzą
#ŻydowskiMordKatyń
#Internet_Nie_Bierze_Jeńców
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!