Discover and read the best of Twitter Threads about #فرگشت

Most recents (6)

#فرگشت چرا چاق می‌شویم؟
اگر بخواهیم در یک جمله پاسخ دهیم " چون سرعت پیشرفت تمدن از سرعت فرگشت بسیار بیشتر است".
تا همین چند ده‌هزار سال قبل _ که از نظر دیرین‌شناسی چشم برهم زدنی بیشتر نیست_ نیاکان ما به صورت hunter_ gatherer زندگی می‌کرده‌اند.👇
۲/ یعنی تمام روز را یا به دنبال شکار می‌دویده‌اند یا مشغول جمع‌آوریِ گیاهان خوراکی بوده‌اند و یا از دست دشمنان طبیعی می‌گریخته‌اند.
در حقیقت به دست آوردن غذا (انرژی) کار بسیار شاقّی بوده و فراوان بوده‌اند دوره‌هایی که در آن‌ها غذا کمیاب یا نایاب بوده‌اند.👇
۳/ در این میان افرادی که قابلیت ذخیره‌ی انرژی بیشتری برای روز مبادا داشتند، شانس بقای‌شان بیشتر بوده و توسط انتخاب طبیعی برگزیده می‌شدند.
مقرون به صرفه‌ترین نوع ذخیره‌ی انرژی، چربی‌ست.یک گرم چربی می‌تواند ۹ کیلوکالری انرژی ذخیره کند، 👇
Read 6 tweets
#فرگشت #انرژی_هزینه
کدام صفت برای انتخاب طبیعی جذاب‌تر است؟ قدرت، جثه، شکل ظاهری؟
می‌دانیم که مهم‌ترین معیار برای بقای گونه "سازگاری با محیط" است. قدرت بیشتر به جاندار در رقابت با همتایان کمک می‌کند و جثه‌ی بزرگ و شکل ظاهری دشمنان را می‌ترساند.👇
۲/ اما نکته‌ی دیگری هم هست، جثه‌ی بزرگ و قوی بودن برای جاندار هزینه‌بر است. این جانداران انرژیِ بیشتری مصرف می‌کنند و به غذا و آب بیشتری نیاز دارند، لذا در شرایط سخت (مثل قحطی‌ها) زودتر از بین می‌روند.
در شرایط یکسان، جانداری که انرژیِ کمتری مصرف کند، برنده است.👇
۳/ ماموت‌ها را میشناسید، پستانداران عظیمی که همزمان با انسان‌های اولیه میزیسته‌اند و حدود ۱۰۰ هزار سال قبل منقرض شده‌اند. این جانوران تا ۴ متر ارتفاع و تا ۱۲ تن وزن داشته‌اند.
اما همین اواخر شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد در جزیره‌ی wangle در اقیانوس منجمد شمالی👇 Image
Read 5 tweets
#فرگشت #آرکئوپتریکس
درست دو سال بعد از اینکه داروین کتاب معروف خود "اصل انواع" را منتشر کرد، فسیلی کشف شد که کمک شایانی به فهم بهتر فرگشت نمود.
آرکئوپتریکس archaeopteryx از آن گونه‌هایی‌ست که اغلب " حلقه‌ی گمشده" نامیده می‌شوند. با این تفاوت که حالا دیگر پیدا شده.👇
۲/ این جانور که در اواخر ژوراسیک می‌زیسته، ملغمه‌ای بوده از دایناسور و پرنده . مانند پرندگان بال داشته، پوشیده از پر بوده و پرواز می‌کرده.اما خصوصیاتی هم داشته که شباهتی به پرندگان امروزی ندارد، از جمله دم بلند استخوانی، پنجه روی بال‌ها و از همه مهم‌تر، دندان.👇
۳/ آرکئوپتریکس‌ها کوچک بوده‌اند، سر تا دم حدود نیم متر و وزن حدود یک کیلوگرم. هرچند آنها اولین دایناسور پرنده نبوده‌اند_ قبل از آنها پتروداکتیل‌ها در آسمان سر می‌خوردند_ ولی آنقدر به پرندگان شباهت داشته‌اند که آنها را کاندید اصلی رابط بین دایناسورها و پرندگان به حساب آوریم.
Read 3 tweets
#فرگشت #ژنِ‌خودخواه #ژنِ‌مهربان
میدانیم که هدف ژن چیزی جز بقای خودش در رقابت با سایرِ ژن‌ها نیست. پس رفتارهای نوع‌دوستانه و گاه فداکارانه را چطور می‌توان توجیه کرد؟ چرا باید فرد تحت تاثیر ژنی برای کمک به دیگری به زحمت بیافتد و گاه حتی جان خود را به خطر بیاندازد؟👇
۲/ قبلا گفتیم وظیفه‌ی جانداران چیزی نیست جز حفظ ژن و انتقال آن به نسل بعد، پس اینکه چرا والدین تا این حد از فرزندان مراقبت می‌کنند و گاه حاضرند جان خود را فدا کنند، دلیل مشخص است. فرزندان ماشین حملِ ژن بعدی هستند و از نظر ژن‌ها فرزندان اهمیت بیشتری دارند،👇
۳/ والدین وظیفه‌ی خود را قبلا انجام داده‌اند. به همین خاطر فرزندان نسبت به والدین آنقدر فداکار نیستند که والدین نسبت به فرزندان.
احتمال فداکاری برای وابستگان با میزان اشتراک ژنتیکی با آنان نسبت مستقیم دارد، هرچه فامیل نزدیک‌‌تر، عواطف و احساسات بیشتر.👇
Read 8 tweets
#فرگشت عصبِ حنجره‌ای راجعه،دلیلی بر بی‌نقص نبودن فرگشت
عصب حنجره‌ای راجعه recurrent laryngeal شاخه‌ای از عصب واگ است که بیشتر حنجره را عصب‌دهی می‌کند. این عصب مسیر غیر‌معمولی دارد، به این صورت که تا داخل قفسه‌ی سینه پایین می‌رود.👇
۲/ از زیر قوس عروق بزرگ چرخیده و بعد باز تا حنجره بالا می‌آید. مسیر آن(بنفش) را با مسیر عصب حنجره‌ایِ فوقانی(سبز) مقایسه کنید.
مسیر این عصب در جانورانی که گردن بلند دارند بسیار بلند‌تر است، در زرافه طول عصب به ۴ تا ۵ متر می‌رسد، 👇 Image
۳/ در حالیکه فاصله بین مبدا و مقصد بیشتر از ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر نیست.( خط آبی در شکل).
در برخی جانوران منقرض شده مانند دایناسورهای گیاهخوار،طول این عصب به بیش از ۳۰ متر هم می‌رسیده.
اما این مسیر عجیب و این طول زیاد چه فایده‌ای برای جانور دارد؟👇 ImageImage
Read 6 tweets
#فرگشت #فرگشت_چشم
چشم، ساختمانِ پیچیده‌ای‌ست با اجزای بسیار که با هماهنگیِ هم باعث ایجاد تصویر و انتقال آن به مغز می‌شوند.
فرگشت بر اساس تغییرات جزئی و گام‌به‌گام تعریف می‌شود. ممکن نیست جانوری که چشم ندارد، به یک‌باره دارای چشم شود.👇 Image
۲/ ایجاد چنین جهش عظیمی مسلماً غیر‌ممکن است ، تشکیل ساختمانی مانند چشم نیازمند صدها یا هزاران جهش است، اما هر یک از آن جهش باید منفعتی برای بقا یا تولید مثل جانور داشته باشند تا انتخاب طبیعی آن‌ها را برگزیند، یک چشم نیمه‌کاره چه منفعتی از نظر انتخاب طبیعی دارد؟👇
۳/ این ایرادی‌ست که اغلب منتقدان فرگشت ،به آن می‌گیرند.
پاسخ این است که یک چشم نیمه‌کاره، واقعا بهتر از بی‌چشمی‌ست. نیمی از بزرگسالان عیب انکساریِ چشم دارند و بسیاری بدون عینک دید خوبی ندارند، با این وجود نمی‌توان آن‌ها را با نابینایان مقایسه کرد.👇
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!