Discover and read the best of Twitter Threads about #मॅग्नम_मल्टीस्पेशालिटी_हॉस्पिटल

Most recents (4)

#मनपूर्वक_हार्दिक #अभिनंदन 💝 #Congratulationsआता #मॅग्नम
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल™️ नाशिकरोड
करांच्या सेवेत दाखल 24X07X365
सेवा उपलब्ध करून देत आहे
याप्रक्रियेत #डॉ_जयदीप_भंबारे
एम. डी.फिजिशिअन आणि
#डॉ_विनीत_वानखेडे सर एम. डी.
फिजिशिअन हे देखील उपस्थित होते
मॅग्नम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल
नाशिकरोड साठी ही पहिली #कॅथलॅब
प्रोसिजर होती
Read 8 tweets
थ्रेड 👇
#ट्रान्सेसोफेजियल_इकोकार्डियोग्राम #TEE
#Transesophageal_Echocardiogram
#म्हणजे_काय? सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या
#2dEcho ची एक विशेष प्रक्रिया आहे.ही विशिष्ट
चाचणी हृदयरोग तज्ज्ञांना हृदयाच्या अंतर्गत रचना
हृदयाच्या मुख्य वाहिन्यां विषयी स्पष्ट दृश्य देते जे
घशाच्या खाली प्रोब विशेष टीप असलेली
पातळ लवचिक नळी टाकून हृदयाच्या
मागच्या रचना पाहतील.हृदयाच्या समो
रून घेतलेल्या प्रमाणित प्रतिध्वनीद्वारे
देखील दिसत नाही.#rusantusht
#TEE_Echo_टेस्ट_नेमकी_कशी_केली_जाते ?
रुग्णाला आराम करण्यास मदत करण्यासाठी
इंट्राव्हेनस IV नळीद्वारे एक शामक शांत कर
णारा पदार्थ दिला जातो घशाला सुन्न करण्या
साठी भूल देऊन स्प्रे फवारणी केली जाते TEE
टीईई इकोट्रान्सड्यू सर मानक इको उपकरणां
पेक्षा खूपच लहान आहे
Read 28 tweets
आपणास कळविण्यास अत्यंत आनंद होत
आहे की आपल्या रुग्णसेवेमध्ये १ जुलै २०२२
पासून नाशिकरोड येथे मग मॅग्नम मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल Magnum Heart
Institute, Nasik सुरू होत आहे .
🙏 #रुग्ण_सेवा_हीच_ईश्वर_सेवा 🙏
हेच आमचे ध्येय याच ध्येयपूर्तीसाठी
आपल्या सर्वांच्या सदिच्छा मुळे मॅग्नम
हार्ट मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल भव्य
विस्तारीत युनिट रुग्णांच्या सेवेमध्ये
दाखल झाले आहे तरी तरी आपण
आमच्या विस्तारीत युनिटमध्ये आरोग्य
सेवा तपासणींचा लाभ घ्यावा
रुग्णांच्या सेवे साठी सदैव तत्पर
24X07X365 Days Service 👏
#Magnum_Heart_Institute
#स्थळ :
#मॅग्नम_मल्टीस्पेशालिटी_हॉस्पिटल
बिटको कॉलेजच्या समोर, नाशिक
पुणे रोड, नाशिकरोड.
✍️ #नाव_नोंदणीसाठी_संपर्क
: +91 8799932608
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!