Discover and read the best of Twitter Threads about #शिवराज्याभिषेक_दिवस

Most recents (1)

विषय: शिवराज्याभिषेक दिवस

आज #शिवराज्याभिषेक_दिवस !आज त्या काळी नेमकं काय वातावरण असेल,महाराजांना काय वाटत असेल,मावळ्यांना काय वाटत असेल याचे वर्णन मी माझ्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे ! आता पर्यंत facts वर बोललो पण आजच्या थ्रेड मी भावनात्मक दृष्ट्या लिहला आहे !
(1/25)
रायगडावर सगळी तयारी झाली,गागाभट्ट,अनंतदेव भट्ट राज्याभिषेक विधीची तयारी पाहत होते,शिवाजी महाराज गडावर चाललेल्या हालचाली त्यांच्या महालातून पाहत होते,छोटे राजे संभाजी रायगडाला एवढं सजलेलं पाहून आश्चर्यचकित झाले होते !
(2/25)
कोणी मावळा तोरण बांधत होता,तर कुणी येणाऱ्या लोकांचे अगत्य करत होता ,या सगळ्यात गडावरील स्त्रिया रांगोळ्या काढत आहेत,मुदप्पाक खान्यातून येणाऱ्या पंच पक्वानांचा सुवास संबंध रायगडावर पसरला होता....
(3/25)
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!