Discover and read the best of Twitter Threads about #संदर्भहीन_भाष्य

Most recents (1)

#Thread

विषय : #पुरोगामी कि #प्रतिगामी

सध्या पुरोगामी आणि प्रतिगामी असा वाद अगदी जोरात चालू आहे आणि दुर्दैवाने आपल्या देशात हिंदू धर्माला नावं ठेवणे, संस्कृतीला नावं ठेवणे आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण करणे म्हणजेच पुरोगामीत्वाचे एक प्रमाण झाले आहे.

(1/12)
आणि 'शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावरच चालणारे पुरोगामी आणि जे चालत नाहीत त्यांना शिव्या' असं मी म्हणत नाही असे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे, पण बाबासाहेबांच्या विचारांवर खरेच आज त्यांचे नाव घेऊन स्वतःला पुरोगामी सिद्ध करणारे लोक चालत आहेत का ?
(2/12)
जे जे म्हणून लोक या तिघांची नावं घेतात त्या पैकी ९०% लोकांनी तर यांचं वाङमय वाचलेलं नसतं आणि जे काही वाचलेलं असतं ते अर्धवट..बाबासाहेबानी हिंदू धर्मावर सडसडून टीका केलीच कि, पण त्या सोबत त्यांनी हिंदूंच्या पक्षाने सुद्धा कितीतरी परखड गोष्टी लिहल्या जे हे पुरोगामी वाचायला टाळतात.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!