Discover and read the best of Twitter Threads about #संपर्क

Most recents (2)

कोलेस्ट्रॉल वाढलं तर हार्ट अटॅक येण्याचा
असतो सर्वात मोठा धोका..हार्ट अटॅक टाळा
यचा असेल तर लक्षणांकडे करू नका दुर्लक्ष
कोलेस्ट्रॉल हृदयविकाराचा झटका मधुमेहा
सारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो.
या समस्या टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजेआपल्या शरीरातील कोलेस्टेरॉलची
पातळी वाढत आहे हे वेळीच जाणून घेणं
#Health #HealthNews
#cholestrol #healthtips #cholesterolcontrol
#cholesteroltips #cholesterolmanagement
Read 39 tweets
#हृदयाची_काळजी_घेणे_का?
#आवश्यक_आहें? #rusantusht
हृदय सतत कार्य करू शकते कारण
ते अनुशासनाच्या #DISCIPLINE च्या
आधारावर कार्य करते सामान्य NOR
MAL परिस्थितीमधे हृदय ०.३सेकंद
आकुंचन #CONTRACTION होते
म्हणजे #PUMP करते ०.५ सेकंद
प्रसरण पावते किंवा आराम करते
#RELAX होते या हिशोबाने ०.३ +
०.५ = ०.८ सेकंदात हृदयाचा एक
ठोका #BEAT पूर्ण होतो म्हणजे एका
मिनीटात ७२ ठोके होतात जे सामान्य
#NORMAL असतात आरामाच्या ०.५
सेकंदात अशुध्द रक्त फुफ्फुसात जाऊ
न १००% शुद्ध होऊन येते.जर काही
कारणाने शरीराला कमी वेळात जास्त
रक्तपुर वठ्याची गरज #DEMAND
असेल तर हृदय जास्त रक्त #PUMP
करण्यासाठी आरामाची वेळ कमी
करतं अश्या परिस्थितीत आराम ०.४
सेकंद झाला तर हृदयाचा एक ठोका
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!