Discover and read the best of Twitter Threads about #Cortona

Most recents (1)

#Taldiacomavui de 1452 va néixer prop de Florència una llegenda: Leonardo da #Vinci. Geni universal i home renaixentista per excel·lència, Da Vinci practicà totes (totes!) les #arts. Se li atribueix el disseny (1519) d'aquesta espatarrant escala al Château de #Chambord, a França.
El Château de #Chambord (1519-47) es començà a construir tot just un mes després que #Leonardo morís, però els estudiosos coincideixen en dir que el #disseny del castell i de les escales és seu. Tanmateix, l'arquitecte que finalment n'executà el projecte fou Domenico da #Cortona.
Per a verificar que el #disseny de l'escala és de Da #Vinci, els estudiosos fan servir els llibres que contenen els molts dibuixos que féu #Leonardo (fins a 13.000 pàgines!...). En un d'aquests, al Còdex #Arundel, hi ha el croquis d'una escala de cargol igual que la de #Chambord.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!