Discover and read the best of Twitter Threads about #Covid19Virus

Most recents (1)

Nieuw #COVID19 draadje:

Is er sprake van een psychologische oorlogvoering tegen 'het volk'?

Waar ik me al weken over verbaas, en wat mij mateloos ergert, is het feit dat onze overheden ons al sinds het begin van de '#coronacrisis' een uitermate sinister beeld voorschotelt 1/24
over het gevaar van het #COVID19virus. Een beeld dat niet strookt met de daadwerkelijk observeerbare feiten.

Wij mogen er zonder enige twijfel vanuit gaan dat er een veelvoud aan besmettingen met het #coronavirus zijn (geweest) dan de officiële cijfers aangegeven. Het is 2/24
mogelijk dat we het niet over ca. 12.000 maar over misschien wel 50.000 of veel meer besmettingen hebben onder het Nederlandse volk alleen. Wij weten dat echter niet omdat er maar mondjesmaat getest wordt, en dan alleen als er een zeer sterk vermoeden is dat men besmet is. 3/24
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!