Discover and read the best of Twitter Threads about #Hallucinatie

Most recents (1)

Tijdens een delier heeft de patiënt last van acute verwardheid. De patiënt kan deze waanbeelden niet van echt onderscheiden. Gisteren hoorde ik op de nazorgpoli hoe echt deze ideeën blijven voor de patient, zelfs tot lang na ontslag #ICUpdate #NietVanEchtTeOnderscheiden ⤵️
Want na haar ontslag uit het revalidatiecentrum, inmiddels al weer twee weken thuis, belde ze haar vriendin om te vragen hoe het nu gaat en of ze het allemaal redt. Haar vriendin antwoordde met goed, maar waarom zou ze zich niet redden?
Mijn patiënt vertelde haar dat ze het een mooie dienst had gevonden en dat haar man (van de vriendin die ze dus belde) er heel vredig had bijgelegen. En dat ze het fijn had gevonden dat ze van de verpleging even de IC af had gemogen om de dienst bij te wonen.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!