Discover and read the best of Twitter Threads about #HocaKültü

Most recents (2)

#HocaKültü’nün zaruri ve ikiz kardeşi: #AkademiNefreti. Paradoksal bir durum: Türkiye’de bir kısım hoca “modern şaman” olarak görülüyorken (veya kendini düşünsel reis olarak pazarlıyorken) akademisyenlerin geneline karşı derin bir “nefret” ve ötekileştirme mevcut. Paradoks nedir.
Paradoks: Hoca Kültü’nün ekmeğini yiyen kesim üzerinden tüm akademiye bir nefret doğuyor, fakat yine de ekmek yeme hiyerarşisinin tepesindekilere sonsuza yakın bir hayranlık. Misal: TV’ye çıkan 5-10 hoca yüzünden “akademisyenler de az TV’ye çıksın o zaman!” Zaten çıkmıyorlar ki..
Bu paradoksun bir diğer örneği de “bir eli yağda, bir eli balda” olan akademisyen karikatürü. Ekseriyetle #HocaKültü hiyerarşisinde mevki & popülerlik olarak tepede olanlar için doğru, ama maaşlar belli, akademisyenlerin ezici çoğunluğu o evrende yaşamıyor. Peki neden nefret var?
Read 7 tweets
Kamu spotu: Elimden geldiğince genç arkadaşlara yardımcı olmak için cevap vermeye çalışıyorum, fakat:
1) Derinine bilmediğim konularda biliyormuş gibi tavsiye ver(e)mem
2) “Hayat tavsiyesi” vermenin vebalini al(a)mam.
3) “Yarına ödev var, ne yazayım” sorusu için yanlış insanım.
Yanlış olmasın, bu soruları soranları ayıplamıyorum. Türkiye’de hakim #HocaKültü’nün bir yan etkisi: “hocalar” genelde siyasetten yapay zekaya, ekonomiden askeri stratejiye, tarihten tarımcılığa her konuda uzmanlık yaptığı için her hoca adledilenden aynı şey bekleniyor.
Benim bilgi/tavsiye verebileceğim konular sınırlı: siyaset bilimi, siyasi coğrafya, uluslararası ilişkiler, strateji çalışmaları. Hayat tecrübesi olarak: yurt dışında akademi, ABD-İspanya-Britanya, bonus bas gitar vesaire. Bunun dışında da atıp tutabilirim, ama boş yapmış olurum.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!