Discover and read the best of Twitter Threads about #Kürtler

Most recents (1)

1/ Allah Türkiye'ye, başta #Kürtler olmak üzere, bölgedeki tüm halklarla birlik ve ortaklık kurma ve sistemin ipoteğinden onurla çıkma imkanlarını defalarca verdi ve her seferinde, günü birlik hırslarla kalpleri ve anlayışları kararmış iktidar sahipleri bu imkanları tekmeledi.+
2/ TR yöneticilerinin yaltaklanarak ve taşeronluk sözleri vererek izin aldıkları saldırının daha ilk günlerinde, dünya sistemi lordları, Türkiye'yi şamar oğlanına çevirme niyetlerini açık açık ilan etmeye başladılar. İngiliz kaynaklı SOHR'un tüm dünyaya geçtiği bilgilere göre:..+
3/ Adına Barış Pınarı dedikleri saldırıda, bugün itibariyle Türkiye askerleri ve işbirliği yaptıkları çetelerin #Suriye'de katlettiği masum sivil sayısı 21'i çocuk olmak üzere 71'e, evinden yurdundan edilmiş insan sayısı 250,000'e çıkmış. Bir ayanı tekrar beyan etmek gerekirse: +
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!