Discover and read the best of Twitter Threads about #LiveAndLetLive

Most recents (1)

Ok, ik ga dit tóch zeggen. Ik deel ál jullie frustraties en pijn, maar hoe nobel je intenties ook zijn: foto's en hashtags als #LiefdeIsLiefde en #BornThisWay zijn NIET een adequaat antwoord op de #NashvilleVerklaring. Hear me out. [DRAAD]
Eerst #BornThisWay. Ja, veel mensen zijn niet hetero en/of niet cisgender. En voor een groot deel is dat een aangeboren gegeven. Maar dat is te simplistisch om als generalisatie te gebruiken. Bijv. seksualiteit kán fluïde zijn, of een fase zijn, of zelfs een keuze zijn. [2/x]
Gender tot op zekere hoogte ook. Het is deels een sociaal construct, deels aangeboren, deels biologie, deels psychologie, deels (vooralsnog) mysterie. Maar het punt is: DAT MAAKT NIET UIT. [3/x]
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!