Discover and read the best of Twitter Threads about #NÜFUS

Most recents (1)

(1/6) Nüfus kayıtlarının verilmesi, memurların keyfine bırakılmış bir konu değil, temel yasal hakkınızdır. Memur, talep ettiğiniz nüfus...
(2/6) kayıtlarını vermez ise aşağıdaki dilekçe örneğine uygun olarak önceden yazılmış olan dilekçenizi ibraz ederek nüfus müdürlüğünden...
(3/6) talep etmeniz gerekir. Bu yazılı talebinize havale (numara) almayı unutmayınız; aksi halde, hüküm ifade etmeyecek resmî talep...
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!