Discover and read the best of Twitter Threads about #PcrTestineHayir

Most recents (1)

Aşı ve PCR'ın, neden temasın hiç şüphesiz daha yoğun olduğu şehir içi toplu taşıma araçlarında değil de şehirlerarasında mecburi olduğu anlaşılmadı mı?
Resmi olmayan, fiili eyalet sistemine geçildi. Aslında "aşı olmayan artık bu şehre giremez" demek değil mi bu?
#PcrTestineHayir
Öyle şeytani bir plan ki aşı, PCR, yolculuk, tren, otobüs vs. karıştırarak laf kalabalığı yaptılar millet esas noktayı ıskalasın diye.
Bu ülkenin haritası "vaka sayıları" bahanesiyle renklendirildiği gün belliydi işin buralara geleceği.
#PcrTestineHayir
"Çok renkli bir ülke" çalışması da hep bu günler içindi.
Şehirlerarası vaka sayısı farklılıkları bahanesiyle bir alıştırma yapıldı ve maalesef tuttu.
#PcrTestineHayir
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!