Discover and read the best of Twitter Threads about #SHORT_THREAD

Most recents (2)

#SHORT_THREAD

नमस्कार मंडळी,
एक गोष्ट सांगावीशी वाटली म्हणून,विविध पुस्तकासंबंधी माझी अनेक लोकांसोबत चर्चा होते आणि मुख्यतः ऐतहासाहिक पुस्तकांबद्दल ! कधीतरी वेळ येते जेव्हा आपण एखाद्या वादात ऐतिहासिक कादंबरी मध्ये .....
(1/8)
लिहलेले संदर्भ देतो आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी तर त्यांच्यासाठी हा संदेश.कादंबरी हा साहित्याचा भाग आहे इतिहासाचा नाही
(2/8)
जसं कोणत्याही चित्रपटाच्या सुरवातीला एक वाक्य 'या चित्रपटातील प्रसंग हे सत्यकथेवर आधारित असले तरी चित्रपटाच्या दृष्टीने यात काही बदल केलेले आहेत,तरी यातले प्रसंग जीवित किंवा मृत व्यक्तींचा संबंधी आढळले तर तो निव्वळ योगायोग समजावा
(3/8)
Read 8 tweets
#short_thread
गेल्या काही दिवस #महाराजांच्या राज्याभिषेकाबद्दल अभ्यास करत असताना काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या,महाराजांचे अपरिचित पैलू पुढे आले! राज्याभिषेक हा फक्त दाखवायचा विधी नव्हता,तर तो सामाजिक,धार्मिक आणि राजकीय ह्या तिनीही विषयांचा संगम साधणारा विधी होता.
(1/5) Image
महाराजांची दूरदृष्टी तर होतीच,पण त्यांचा सर्वात आवडता गुण जर मला हा अभ्यास करताना जाणवला असेल तर मोठ्या व्यक्तींच(मानाने आणि वयाने) शांत पणे विचार करून ऐकून घेणे आणि त्यावर योग्यतो निर्णय घेणे.
(2/5)
एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचे ते अधिपती होते तरीही त्यांना कधीही गर्व झाला नाही,म्हणूनच कदाचित ते एकमद्वितीय आहेत! किती किती शिकावं महाराजांकडून? किती किती लिहावं त्यांच्या बद्दल?
(3/5)
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!