Discover and read the best of Twitter Threads about #Yahudiler

Most recents (1)

#Sünnetullah şudur: Siz #Ehli Kitabı dostlar edinir, onlarla beraber olmak isterseniz, #müşrikleri dost edindiğiniz için onlardan beklemediğiniz düşmanlıklari görürsünüz. İşte #SonsuzYücenin hükmü:+
Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazıları, bazılarının dostlarıdır. Sizden kim, onları dost edinirse, muhakkak o, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez.(MAİDE(5)/51)+
Ey iman edenler, sizden önceki kitap verilenlerden, sizin dininizi oyun ve eğlence edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Şayet iman ediyorsanız, Allah'tan korkup-sakının!(MAİDE(5)/57)
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!