Discover and read the best of Twitter Threads about #agrokomerc

Most recents (1)

#Yugoslavya'nın dağıldığını biliriz de bunun ekonomik sebeplerini çok azımız bilir. Gelin ufak bir göz atalım.Nasıl bir ekonomileri vardı Yugoslavya'nın? Nasıl sarsıldı? Hangi Boşnak bu ekonomiyi ilk sarsan kişiydi? Yugoslavya'nın Cem Uzan'ı kimdi? #Agrokomerc neydi?
FLOOD >>>
🔻
Yugoslav ekonomisi pazar ekonomisi ve Sosyalist ekonomi arası bir modeldi.Sıkı bir şekilde ihracata bağlı üretim yapıyordu ve hatırı sayılır bir sanayiye sahipti. Bu sanayisi ile dünyanın bir çok yerinde Avrupalı şirketlere ucuz ürün alternatifi olarak rakipti. Almanya'ya bile
🔻
Ülkedeki sanayi, özellikle ABD'nin desteği ile hayata geçirilmişti. Yugoslavya'nın tek başarısı önce ABD Marshall yardımını sertçe reddedip ardından ABD'den hususi olarak yardım istemekti. Bu şekilde Marshall Planı ile alınamayacak kadar hususi ve fazlaca bir yardım almışlardı
🔻
Read 66 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!