Discover and read the best of Twitter Threads about #dkmedoer

Most recents (1)

Jeg ser at der er en del misforståelser, fejlagtige fremstillinger og overdrivelser ang. hele #Iran / #Hormoz / #atomkonflikt spørgsmålet på #SoMe og #dkmedoer pt. Så her nogle facts:
1. Det er USA, der har brudt atomaftalen - en aftale, verdenssamfundet var enige om fungerede efter hensigten.
2. Iran har overholdt atomaftalen - 15 ud af 15 inspektioner fra det Internationale Atomenergiagentur har bekræftet dette. Det er det største inspektionsregime i verdenshistorien og netop årsag til at atomaftalen blev hyldet som diplomatisk mesterværk.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!