Discover and read the best of Twitter Threads about #hannaarendt

Most recents (1)

Het malicieuze misbruik van #Baudet en #Cliteur van de kritische noten bij het Eichmannprocess van #HannaArendt. Waarom dit bewijst dat de historicus/ en de rechtsfilosoof óf te kwader trouw zijn of gewoon niet aan de maat in hun vak, een van de twee. Draad. #joden #mak #shoah>
1-5 Op TPO verdedigen #Baudet en #Cliteur de insipide uitspraken van generaal BD en hun beoogd 1e kamerlid door te doen alsof hij 'niets anders gezegd heeft dan Hannah Arendt bij het Eichmannproces'. Dat is niet alleen een travestie van #Arendt maar ook van de huidige inzichten>
2/ Voor de duidelijkheid, het Eichmannproces vond plaats in 1961, niet tijdens de Neurenbergprocessen in 45-46 (zoals sommigen schijnen te denken). Arendt had wel de Neurenbergprocessen ook verslagen, en had er dus ttv hiervan al 16 jaar intensieve holocaustbeschouwing opzitten.>
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!