Discover and read the best of Twitter Threads about #inlegvel

Most recents (1)

Stelselmatig en keihard liegen, kritische kamerleden wieberen, en beeldvorming verkiezen boven het corrigeren van door kabinet & ambtenarij financieel gedupeerde ouders, volgens kabinet is dat uit te leggen.
nos.nl/l/t/2379142
Iemand zonder ervaring of relevante opleiding aanstellen als crisisminister en als op-1-na-slechtste (na Bulgarije) land in Europa presteren als het gaat om vaccinaties, volgens het kabinet is dat uit te leggen.
Meer geld besteden aan een circus rondom compensatie dan aan de compensatie zelf en dan nog steeds niet iedereen gecompenseerd hebben, ondanks stellige beloften met als deadline 1 mei: volgens het kabinet is dat uit te leggen.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!