Discover and read the best of Twitter Threads about #kollektivtrafik

Most recents (1)

Det är svårt att föreställa sig om det som sker i Kina. Uppenbarligen samlar de in dissidenter. All internet trafik är spärrad utom de källor som kommer via den kinesiska staten. Det som pågår i Kina angående #Coronavirus är en krigshandling av främmande makt.
Det här viruset är
gjord av människan. Ryssland, Indien, Taiwan vet att viruset innehåller HIV.

Därmed är skiten tillverkad av människan. Det sägs att den slår hårdare mot kinesiska män än mot andra raser, vilket betyder att denna "attack" kommer ej från deras egna led.

Fortsättning följer.
Russian scientists believe America created the Wuhan coronavirus to sabotage China dimsumdaily.hk/russian-scient… via @Dimsum Daily
Read 292 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!