Discover and read the best of Twitter Threads about #magnummultispecialityhospital

Most recents (3)


*🚫 गुडघेदुखीला द्या आता फ़ुलस्टॉप 🚫*
अस्थिरोग तपासणी, उपचार शस्त्रक्रिया
एक्स-रे क्ष किरण तपासणी सांधे बदल
शस्रक्रिया सांगितली गेली असल्यास
सल्ला सेकंड ओपिनियन नक्की घ्या
गुडघ्यांचं दुखणं वाढलंय ?दुर्लक्ष करू
नका. मॅग्नम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल
अस्थिरोग तज्ञांच्या सहाय्याने आजारांवर
परिपूर्ण उपचार घ्या शस्त्रक्रिया करा
खालील लक्षणांसाठी अस्थिरोग तज्ञांचा
सल्ला मार्गदर्शन घ्या #rusantusht
🚫 सांधेदुखी
🚫 खांदेदुखी
🚫 वारंवार खांदा निखळणे .
🚫 ऑस्टीओआर्थरायटिस(संधिवात )
🚫 पायात वाक येणे
🚫 गुडघ्यात व खुब्यात वेदना
🚫 मांडी घालुन बसता न येणे .
🚫 पायऱ्या चढतांना / उतरतांना वेदना होणे
🚫 गुडघ्यात किंवा खुब्यांवर
🚫 सुज येणे / जळजळ होणे
Read 8 tweets
#महात्मा_ज्योतिबा_फुले_जन_आरोग्य
#प्रधानमंत्री_जन_आरोग्य_योजना आता
Magnum Heart Institute नाशिक येथे
सुरु झाली आहे सर्वानी योजनेचा लाभ घ्या 👍 Image
शासनाच्यावतीने आरोग्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात
आलेल्या 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य व
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' या गोरगरीब, सर्व
सामान्य रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने मोलाचा आधार
ठरत आहेत. ताणतणावाच्या सध्याच्या काळात
अखंड मानव जातीवर न परवडणारे व नको ते Image
विकार आक्रमण करीत आहेत. अशा परि
स्थितीत रुग्णांना सर्व सोयींनीयुक्त असलेल्या
दवाखान्यांमध्ये या योजनांमुळे उपचार घेता
येत आहेत. या योजनांमुळे अगणित गोरगरीब
रुग्णांचे जीव वाचले आहेत, वाचत आहेत.
Read 8 tweets
#मनपूर्वक_हार्दिक_अभिनंदन 💝 #Congratulations 🥳

"𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬."

#healthcare #cardiacarrest #cardiaccare #cardiaccathlab #cardiacsurgery #CardiacSurgeon#
A cardiologist from Nashik 𝐃𝐫. 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐣 𝐂𝐡𝐨𝐩𝐝𝐚 performed a 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 at 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐮𝐦 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞.
𝟕 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 participated for
2 consecutive days (28 & 29 Aug.2022) to learn 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱
𝐏𝐓𝐂𝐀'𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐎𝐂𝐓 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐕𝐔𝐒.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!