Discover and read the best of Twitter Threads about #misiewicz

Most recents (1)

[Wątek] 1/ na szpagat @prezydentpl trzeba spojrzeć w szerszym kontekście. Prezydent zaniechał dwóch fundamentalnych czynności wprost przyznanych mu w jego ustawie o SN #SN
2/ pierwsza - prezydent powinien wydać postanowienie (art. 142 ust. 2 Konstytucji) stwierdzając przejście w stan spoczynku 10 sędziów. Tymczasem prezydent wysłał listy, w których pisze, że przeszli w stan spoczynku. List nie ma żadnego znaczenia, nie kreuje stanu prawnego.
3/ co ciekawe, listy wysłał również do tych sędziów, którzy powołali się na Konstytucję, wyrażając wolę dalszego urzędowania i nie dołączając zaświadczeń lekarskich. Co ciekawe, takiego listu nie wysłał do PSN Iwulskiego. Ten również stwierdził, że nie dołączy zaśw. lekarskiego.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!