Discover and read the best of Twitter Threads about #ookmensen

Most recents (1)

Mark Elchardus is hier intellectueel oneerlijk bezig 😡😡😡👇 [THREAD] digitalekrant.demorgen.be/demorgen/396/a…
Blijkbaar bezit Elchardus een toestel waarmee hij de motivatie kan peilen van mensen die tegen de gesloten asielcentra zijn 1/
«Ik vermoed dat het gaat om mensen die, desnoods ten koste van het welzijn en het leven van kinderen, hun voorkeur voor een opengrenzenbeleid willen doordrukken.»
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!