Discover and read the best of Twitter Threads about #osmen

Most recents (1)

1⃣Son 3 yıllık verileri baz alarak bir çalışma yaptım.Bu çalışmada amaç;gelecek için potansiyel barındıran,fakat şu an küçük ve orta ölçekli seviyelerde olan firmaları bulmaktı.Bunun için bazı filtrelemeler kullandım.
2⃣Verilerin tamamı kendi veri arşivim ve @cozdegerleme nin harika tablolarından aldım.(Bu vesileyle Çetin Bey'e çok teşekkürler)..Çalışmada kullandığım filtreler..1-Piyasa değeri 200 m dolar (1.8 milyar) altı..2-ödenmiş sermaye 100 milyon tl altı..3-Roe %30 üstü...4-Roic %20 üstü
3⃣ 5-Roce %30 üstü ,6-Roic-wacc farkı %10 üstü ,7-Peg rasyosu %1-20 arası olsun istedim..302 hisseyi çalışmaya tabii tuttum.(Banka,sigorta ,leasing,spor..vs yok)..
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!