Discover and read the best of Twitter Threads about #politipresidenten

Most recents (1)

Ikke-vold aksjoner virker, det vil røske opp i inntørket samvittighet; Undertrykkeren ser at du er villig til å ofre selv ditt eget liv for din gruppes #frihet, #likeverd og #verdighet, og gradvis vil han se din sak som sin sak. Han vil bli din partner i kampen.
Et eksempel på ikkevold #aksjoner.

#Frigjøring av arresterte #jøder i Berlin.

Jødenes 'ariske' hustruer #demonstrerte utenfor #Gestapos hovedkvarter i sentrum av Berlin, og etter dager av intens #ikkevold, ble jødiske mennene #frigitt, midt under #krigen, midt i #Nazi-Tyskland.
Et annet eksempel er #Gandhi's ikkevold #aksjoner mot Englands #kolonialisme som fortsatte etter #krigen; Gandhis #ikkevold aksjoner gjorde det lettere for #England til å #kapitulere med #verdighet fordi de ikke var blitt 'slått'.

Faktisk falt #koloniene som #dominobrikker.
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!