Discover and read the best of Twitter Threads about #samfunn

Most recents (3)

Den store franske #demokratifilosofen Pierre #Rosanvallon advarte med rette:

«Når man forsøker å styrke #demokratiet, kan det vende seg mot seg selv og bli #totalitært, slik som i #Sovjetunionen
De siste årene har det oppstått andre #bevegelser i #Europa som ikke har nøyd seg med symbolske #protester i utkanten. De har virkelig oppsøkt «hjertet av makten».

Man kan kalle dem «neo-parlamentarikere».
Kjennetegnet ved disse neo-parlamentariske #bevegelsene er at de ønsker å #styrke det #representative demokratiet gjennom 'nye former' for #deltakelse.
Read 11 tweets
I et #samfunn som praktiserer #ytringsfrihet, vil du ha mange bitre krangler, men også mange #mennesker som er bevisste på hva som er viktig for dem selv og for andre, og som er vant til å forholde seg til mennesker som #tenker annerledes enn dem selv...
Du vil ha sterke #bånd av #tillit på tvers av #meningsforskjeller, bånd som har blitt herdet i #kamp. Det gjør det lettere å finne #løsninger som håndterer de #motsetningene som faktisk finnes.
Read 3 tweets
#Ytringsfrihet skaper et ikke-voldelig #samfunn. Jo større ytringsfrihet, desto mindre vold og #maktovergrep.
Å begrense #ytringsfriheten er i seg selv en "voldelig" handling, et #maktovergrep. Man legaliserer dermed maktovergrep, #vold og #krig - når man undertrykker og avgrenser ytringsfriheten.
I et #samfunn hvor det er full #ytringsfrihet, vil man se på vold som helt uakseptabelt. For det er ikke slik man løser problemer - man #ytrer seg!
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!