Discover and read the best of Twitter Threads about #slachting

Most recents (1)

"The question that everyone needs to ask is: is it effective? [..] It is NOT effective, because it will not protect you from transmission, not from getting the virus, and it will not protect you from dying" rumble.com/vhux2b #covid19nl #coronamaatregelen #volksgezondheid
'De vaccins die nu op de markt zijn, zijn eigenlijk onvoldoende getest op ernstige bijwerkingen.. "De overheid moet duidelijk maken hoe groot 't risico op ernstige bijwerkingen is, maar daar is onvoldoende onderzoek naar gedaan.."' nporadio2.nl/nieuws/30919/e… #covid19nl #artsen
'Dat betekent dat van geïnfecteerde personen 99,85% overleefd en onder de 70 jaar zelfs 99,95%. De promotie van een vaccin is daarmee volkomen onnodig en onlogisch. Waarom prijst De Jonge het dan toch aan.. ‘follow the money'' viruswaarheid.nl/belangrijk/onv… #covid19nl #coronamaatregelen
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!