Discover and read the best of Twitter Threads about #tentamensuicide

Most recents (1)

We hebben diverse patiënten op de IC. Covid de laatste tijd de bekendste. Maar ook patiënten met bloedvergiftiging, na een grote operatie of na een verkeersongeval komen op de IC terecht. Een patiënten categorie die bijna nooit genoemd worden zijn de TS patiënten #TentamenSuicide
Wanneer iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan hebben ze vaak onze zorg nodig. Het innemen van grote hoeveelheden medicatie kan afhankelijk van de soort medicatie voor verschillende problemen zorgen. Zo zijn er medicijnen die de ademhalingsprikkel onderdrukken, deze patiënten
komen dan zonodig aan de beademing. Maar t kan ook dat het hart onregelmatig wordt of bestaat het risico dat het hart zelfs gaat stilstaan. Wij monitoren deze patiënten dus secuur en controleren in het bloed en urine welke middelen precies aanwezig zijn.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!