Discover and read the best of Twitter Threads about #ytringsfrihet

Most recents (3)

Det blir ikke mye #ytringsfrihet igjen hvis alle som påstår å ha blitt #krenket skal sette skrankene for den. Nok et #prinsipp er enkelt: Ytringsfrihet er #retten til å #motsi. Særlig til å #tale #makten – og Roma – midt imot.
For #religion er ikke bare #anskuelser: Religion er organisert #makt, med #dogmer, #ortodoksi og #kleresi, med #emissærer og #misjonærer. Som alle andre former for #organisert makt må den tåle #kritikk og harselas – tåle å bli #karikert og #provosert.
#Tro er #autoritetstro, og da må den stadig utfordres. Det vil si å sette #kritikken på spissen, av og til ved å endevende #dogmer for å sjokkere til å #konfrontere.
Read 5 tweets
I et #samfunn som praktiserer #ytringsfrihet, vil du ha mange bitre krangler, men også mange #mennesker som er bevisste på hva som er viktig for dem selv og for andre, og som er vant til å forholde seg til mennesker som #tenker annerledes enn dem selv...
Du vil ha sterke #bånd av #tillit på tvers av #meningsforskjeller, bånd som har blitt herdet i #kamp. Det gjør det lettere å finne #løsninger som håndterer de #motsetningene som faktisk finnes.
Read 3 tweets
#Ytringsfrihet skaper et ikke-voldelig #samfunn. Jo større ytringsfrihet, desto mindre vold og #maktovergrep.
Å begrense #ytringsfriheten er i seg selv en "voldelig" handling, et #maktovergrep. Man legaliserer dermed maktovergrep, #vold og #krig - når man undertrykker og avgrenser ytringsfriheten.
I et #samfunn hvor det er full #ytringsfrihet, vil man se på vold som helt uakseptabelt. For det er ikke slik man løser problemer - man #ytrer seg!
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!