Laura Peris Profile picture
Camí d'historiadora. Entre l'horta i els poblats marítims. | Antifeixista. Revolucionàries.

20 Jul, 11 tweets

Hi ha dies que ser medievalista em sembla la professió més bonica del món. He trobat a l'arxiu el contracte original d'impressió de les primeres còpies del Tirant lo Blanch. 👇🏽

Agost de 1489, un any i poc abans de la seua publicació: Nicolau Spindiler és contractat per "fer quatrecents volums de libre apellat Tirant lo Blanch" dels quals actualment se'n conserven tres. Una de les còpies: roderic.uv.es/handle/10550/4…

[Açò que per al públic general pot semblar un fet anecdòtic a mi em fa explotar el cap i m'emociona a parts iguals. Poques vegades trobem proves tangibles que hagen sobreviscut fins a l'actualitat del que es parla als documents medievals.]

Contracten Spindiler "mestre de fer llibres d'estampa" i barceloní des de 1483 assentat a València: Joan Cervelló, escrivà del rei Ferran el Catòlic, Luís Bertran, mercader i Pere Tranxer, llibreter de València. Aquest últim es compromet a finançar TOT el paper (a 10 ll/caixa).

L'impressor Spindiler es compromet a acabar la feina quan abans: començarà immediatament i es dedicarà amb exclusivitat a imprimir el Tirant lo Blanc. Conforme vaja imprimint els quaderns ("de cuern en cuern") els hi anirà portant al llibreter, qui els lligarà i enllestirà.

Més d'un any de feina després, el llibre es publicaria el 20 de novembre de 1490. Spilinder cobraria 75 ducats d'or més despeses. Els contractants cobrarien dels beneficis de la venda del llibre "si venuts seran", és a dir, en el cas que la venda anara bé. Hehe.

Spilinder havia complit, però sempre a favor del drama de les clàusules legals medievals: "Nicholau jura a nostre Senyor deu e als sants quatre evangelis de aquell de la sua man dreta corporalment toquats de haver se bé e lealment en dita negociació tot frau evitant."

La norma no escrita dels historiadors és que si és massa bonico, segurament ja estiga treballat. Efectivament, l'any 1915 el BAB es feia ressò de la descoberta i transcripció del mateix Sanchis Sivera (amb la referència arxivística errònia, pàg. 140). arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca…

I com sol passar, @harcamedievalis llegó primero. El seu post del facebook. Mecaguen! facebook.com/GrupHarca/post…

Tot i així, el botet del cor al llegir el document em val tot l'estiu tancada a l'arxiu. Així que, tot plegat, he treballat entre el Tirant, Spindiler i Sanchis Sivera. Un bon dia a l'oficina ☀️

Per cert, ja que estem parlant del Tirant: el meu primer contacte amb l'obra va ser en els còmics de 1992 de Jaume Fuster i Sento. També va ser el meu primer contacte amb els cosos nuus, amb l'escena del dol de Carmesina i companyia. Inoblidable!

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling