Iran - Mazandaran Profile picture
حفظ فرهنگ ، هنر ، زبان ، میراث طبیعی ، محیط زیست و تاریخِ #مازندران 🌲ندیدم خوش تر از #مازندران جای/ خدایا خیمه ما زن در آن جاhttps://t.co/zx4sYOy6hg

Jul 11, 2022, 7 tweets

#آئینها_و_رسوم_مازندران

#جشن_نورگون

#نورگون یکی از مراسم برگزار شده در ماه پایانی تبری (عیدماه) است که در ۲۱ تیرماه (غروب ۲۰ تیر) در روستای #نوا در #آمل برگزار میشود.
مردم این روستا که نزدیک‌ کوه دماوند است اولین کسانی بودند که شاهد پیروزی فریدون بر ضحاک در کوه دماوند بودند۷/۱

نام رایج این جشن «نورگوهون» است به معنی نور گون(گون در لهجه محلی گوهون نامیده می‌شود).
مردم این روستا معتقدند که #فریدون بعد از شکست #ضحاک و از آنجائیکه می‌بایستی او را در غاری در کوه دماوند به زنجیر بکشد به سمت قله دماوند به راه افتاد.۷/۲

اما طرفداران ضحاک نیز در تلاش برای رهانیدن او بودند و بارها به لشکریان فریدون شبیخون زدند و او ضمن شکست آنان به سمت قله می‌رفت
تا زمانی که به روستای #نوا که درست مقابل #قله_دماوند بوده رسید. روستایی که از آنجا #دماوند مانند مادری مهربان نشسته است. ۷/۳

بعد از چندروز استراحت، فریدون و لشکریانش روانه قله دماوند می‌شوند و قرار می‌گذارند که بعد از به بند کشیدن ضحاک در دامنه کوه ، آتش روشن خواهند کرد تا همگان بدانند که کار ضحاک به پایان رسیده‌ اما با وجود فاصله کم روستای نوا تا قله دماوند هر چه مردم منتظر ماندند اثری ازآتش نبود۷/۴

و همه نگران بودندکه لشگریان ضحاک با کشتن فریدون و یارانش ضحاک را از بند رهانیده باشند.مردم به بلندترین نقطه روستا به قلاپیش(جلوی قلعه)رفته و چشم به دماوند دوخته بودند آفتاب آرام غروب می‌کرد اما از علامت آتشین خبری نبود. تا آنکه اوایل شب ناگهان نور آتش از دامنه دماوند درخشید۷/۵

و مردم نوا نیز در پاسخ آن آتش، گون‌ها رابر سر طنابی بسته و پس از آتش زدن، آن را بالای سر به گردش درآوردند تا پاسخ دلگرم‌کننده‌ای باشد برای یاران فریدون. جوان‌ها به رقص و پایکوبی مشغول شدند و نقل و شیرینی پخش کردند؛ و از آن زمان به بعد این مراسم به جشنی بزرگ تبدیل شد.۷/۶

مردم روستای #نوا هرسال در همان زمان و در همان محل قلاپیش گرد هم می‌آیند و جشن می‌گیرند و گون‌های خشک را آتش زده و به دور سر می‌چرخانند.۷/۷

بیاورد ضحاک را چون نوند   
به کوه #دماوند و کردش به بند
از او نام ضحاک چون خاک شد   
جهان از بد او همه پاک شد.

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling