#GlobalConcern Profile picture
„So isch no au wieder.“ („So ist es nun auch wieder.“) Hegel

Dec 2, 2022, 9 tweets

Een vreemde ontwikkeling in #Bloemendaal doet voor nu de heer Prins van Stichting Middenduin, voorstander van versmallen Zeeweg tot een baan en lagere maximumsnelheid v 60km/u wil, zich plots opwerpt als gesprekspartner met wethouder Wijkhuizen #D66 , om geluidsoverlast namens .

de inwoners van Overveen, meer in het bijzonder degene die aan de #N200 wonen, te bespreken. Hier lijkt mij een geval van conflicterende belangen. De heer Prins niet woonachtig in de bebouwde kom v Overveen, is geen belanghebbende. Ook is het niet juist om te stellen dat bewoners

met plannen moeten komen of #geluidsoverlast moeten aangeven. Dat staat keurig in #Geluidskaarten Bloemendaal vermeldt. Ik wil wethouder Wijkhuisen erop attenderen dat de heer Prins niet namens de inwoners v Overveen spreekt niet namens omwonenden v N200 in bebouwde kom Overveen

De #Geluidsbelastingkaart 2022 laat zien dat er 4300 woningen met > 55dB in #Bloemendaal staan. Dat zijn 9200 inwoners in Bloemendaal met geluidsoverlast door doorgaand verkeer. 1600 inwoners worden ernstig door geluid verstoord. 300 inwoners worden in hun slaap gestoord.

Het is aan B&W Bloemendaal om met een #actieplan te komen. Het is niet aan Stichting_MiddenDuin om onder de noemer van geluidsoverlast de plannen van ten aanzien vd #Zeeweg binnen te fietsen. De problemen rond #N200 kunt slechts #integraal mbv de 3 wegbeheerders #provincieNH

#Haarlem en de gemeente #Bloemendaal worden opgelost. #ProvincieNH heeft al aangeboden om bij plannen van herindeling v Zeeweg te kijken naar het verkeer op Militaireweg Julianalaan naar overlast door opstropen v verkeer

Ter verduidelijking waarom het mij bevreemdt dat #NGO #vriendenvanMiddenduin zich bemoeit met geluidsoverlast binnen de bebouwde kom in #Overveen. De statuten laten zien dat de Stichting hiertoe niet bevoegd is & maken dit duidelijk.

Effecten van opstropen van het wegverkeer naar Zandvoort. Bij terugbrengen naar één rijbaan van de #Zeeweg zal het verkeer binnen de bebouwde kom van #Overveen en #Haarlem verder ophopen. Zonder Overlast Zeewaarts #ZOZ

De oplossing voor overlast van overvolle wegen naar Zandvoort is actief #verkeersmanagement . Net zoals ten tijde van corona het verkeer naar Zandvoort werd gestopt zodra de parkeerplaatsen in #Zandvoort vol waren, kan dat nu ook. #bloemendaaltwit

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling