Farts of the Mind Profile picture
Ongevraagde meningen

Feb 10, 13 tweets

Kennismaken met het echte #FVD aan de hand van stemmingen op Kamermoties. Een draadje. 🧵

2/ Wagner Groep, ex-gedetineerde huurlingen die vrouwen verkrachten, burgers martelen, eigen soldaten met voorhamers de schedel inslaan en plunderen.

Heeft FVD geen probleem mee.

3/ Taliban, radicaal-Islamitische beweging die systematisch vrouwen onderdrukt, mensen stenigt, ledematen amputeert en zelfmoordaanslagen pleegt. Zelfs volgens Rusland een terroristische beweging.

FVD: geen probleem.

4/ Iraanse revolutionaire garde: elitekorps van het Islamitische regime dat o.a. als "zedenpolitie" fungeert en demonstranten onderdrukt, martelt en executeert. Trainen en bewapenen Hezbollah en Houthi-rebellen.

FVD, dat zo voor "vrijheid" is, vindt dat wel best.

5/ Andrew Tate, mysoginist die per besluit van de Roemeense rechtbank in voorlopige hechtenis is gemomen op verdenking van mensenhandel, verkrachting en georganiseerde misdaad.

FVD: fijne jongen, "zou 'm crypto FVD'er noemen".

6/ Nederland moet steun verzamelen bij EU-bondgenoten voor procedures voor de strafrechtelijke vervolging van Rusland en Poetin naar aanleiding van conclusies van het JIT. Kamer staat unaniem achter de vele Nederlandse slachtoffers.

FVD: geen steun.

7/ Het in kaart brengen van de bezittingen van het selecte clubje hyperrijke oligarchen die nauwe banden hebben met Poetin, hem in zijn oorlog steunen en er ook van profiteren. Zodat ook zij gesanctioneerd kunnen worden.

FVD: tegen.

8/ Erkennen van de soevereiniteit van Oekraïne.

FVD, zelfbenoemd patroon van de natiestaat: welnee.

9/ Initiatief voor een stevigere aanpak van antisemitisme.

Alléén het FVD van Thierry "bijna iedereen die ik ken is antisemiet" Baudet, die geregeld antisemitische complotten en hondenfluitjes verspreidt, stemt tegen.

10/ Voorstel voor het verhogen van minimumjeugdloon.

FVD, partij van graaiende baantjesstapelers die zeggen op te komen voor "de gewone man", heeft als enige lak aan de minder bedeelden in ons land. Het lijkt er zelfs op dat ze die willen verlagen.

11/ Motie die ervoor pleit dat Afghaanse meisjes gewoon weer naar school moeten kunnen. De Taliban verbiedt dit voor meisjes van boven de 12.

FVD vindt onderwijs voor vrouwen maar overbodig. Je kan je afvragen hoeveel gedachtegoed ze met de Taliban in gemeen hebben.

12/ Hoe FVD stemt met betrekking tot Rusland en de veroordeling van Poetin's invasie van Oekraïne, dat moge duidelijk zijn.

13/ FVD verzet zich geheel in lijn met QAnon-dwaallichtjes tegen zogenaamd "sadistisch / satanisch ritueel kindermisbruik", want dat bekt lekker spannend en verdacht.

Maar wanneer het aankomt op werkelijke bescherming van het welzijn van jongeren dan bekent de partij kleur.

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling