หงุดหงิด​ เอาเป็นว่า​ #จะทวิตความรู้เกี่ยวกับsexตามจำนวนเฟฟ​ ไม่ต้องรี​ เดี๋ยวจะมีคนมารับไม่ได้ขัดศีลธรรม​จรรยาอันดีงามของประเทศ​ จะมาทวิตเมื่อมีอารมณ์​จะทวิต​ ไม่ต้องถามหาแหล่งข้อมูลเพราะหลากหลายที่​ อันไหนผิดแย้งได้​ อยากเสริมหลักฐานก็แปะ

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!