Profile picture
Michał Szpakowski @adwmszpakowski
, 17 tweets, 4 min read Read on Twitter
[Wątek] 1/ na szpagat @prezydentpl trzeba spojrzeć w szerszym kontekście. Prezydent zaniechał dwóch fundamentalnych czynności wprost przyznanych mu w jego ustawie o SN #SN
2/ pierwsza - prezydent powinien wydać postanowienie (art. 142 ust. 2 Konstytucji) stwierdzając przejście w stan spoczynku 10 sędziów. Tymczasem prezydent wysłał listy, w których pisze, że przeszli w stan spoczynku. List nie ma żadnego znaczenia, nie kreuje stanu prawnego.
3/ co ciekawe, listy wysłał również do tych sędziów, którzy powołali się na Konstytucję, wyrażając wolę dalszego urzędowania i nie dołączając zaświadczeń lekarskich. Co ciekawe, takiego listu nie wysłał do PSN Iwulskiego. Ten również stwierdził, że nie dołączy zaśw. lekarskiego.
4/ Druga - prezydent zaniechał wyznaczenia p.o. Pierwszego Prezesa SN, mimo że to on jest do tego zobligowany na podstawie Art. 111 ust. 4 ustawy o SN. Zamiast tego, zaakceptował wyznaczenie PSN Iwulskiego przez PPSN Gersforf. Wbrew swojej własnej ustawie.
5/ Prezydent twierdzi, że niezależnie od wszystkiego art. 14 ust. 2 ustawy o SN umożliwia przyjęcie, że PSN Iwulski wykonuje czynności PPSN. Ale ten przepis nie zawiera żadnego upoważnienia, z którego prezydent mógł skorzystać. Przepis ten również nie stanowi, że...
6/ ...PSN Iwulski, jako najstarszy stażem sędzia SN, mógłby zastępować Gersdorf po jej przejściu w stan spoczynku. Przepis art. 14 ust. 2 daje możliwość wyznaczenia przez Pierwszego Prezesa SN osoby, która będzie wykonywać jej czynności w trakcie jej nieobecności.
7/ żeby skorzystać z art. 14. ust. 2 ustawy o SN musi być URZĘDUJĄCY Pierwszy Prezes. Bez pierwszego prezesa nie można go zastępować. Jak trafnie wskazuje Prof. Matczak @wsamraz, art. 14. ust. 2 działa jak pełnomocnictwo. Ale pełnomocnictwa nie może udzielić ktokolwiek.
8/ ten, kogo ma pełnomocnik czy zastępca zastępować, sam musi mieć upoważnienie do pełnienia swojej funkcji. Czyli aby Iwulski mógł zastępować #Gersdorf, Pierwsza Prezes musi pozostawać pierwszym prezesem. W innym wypadku stanowczy przepis art. 111 ust. 4 ustawy nie miałby sensu.
9/ Powstaje pytanie: dlaczego? Otóż powody są trzy. Po pierwsze, relacje z UE i negocjacje budżetu. PiS zakiwał się w momencie, w którym UE stwierdziła, że środki będą PL przyznane, ale będą zamrożone dopóki praworządność nie będzie przywrócona.
10/ Po drugie, prezydent boi się odpowiedzialności konstytucyjnej. Podpisanie postanowienia, które wysyłałoby PPSN Gersdorf na emeryturę wbrew sztywno zagwarantowanej w Konstytucji kadencji to delikt, przestępstwo konstytucyjne, które nie podlega już żadnej wątpliwości.
11/ O ile np. w przypadku ułaskawienia można cokolwiek spekulować, o ile można zrzucać z siebie odpowiedzialność w przypadku niedrukowania wyroków TK (Szydło), czy zaprzysiężenia sędziów dublerów (Sejm), o tyle w przypadku SN cała wina leży po stronie Prezydenta Dudy.
12/ W końcu, teraz, po trzech latach rządów PiS, Prezydent Duda widzi, że Trybunał Stanu dla niego jest realny. I to nie tylko dlatego, że PiS niby stoi wysoko, ale spada mu nawet w CBOSie (są wakacje, lemingi pojechały na wakacje a im dalej spada). Dlatego przede wszystkim, że..
13/ PiS sam w sobie ulega powołanej dezintegracji. Kaczyński odejdzie z polityki za pół roku, maks. rok ze względu na zdrowie. Od pół roku w PiSie kotłują się koterie. Istnieje duże prawdopodobieństwo rozpadu, kiedy Kaczyński nie będzie ich trzymał za twarz.
14/ Jeżeli Morawiecki nie spoi partii, a do tego ma za słabą pozycję, to PiS rozpadnie się na Solidarną Polskę, Macierewicza, gowinowców i jakieś skrzydło "umiarkowane", to dogadujące się z Mossadem.
15/ dezintegracja PiSu pogłębiana jest przez samego Kaczyńskiego, który nie tylko obniżył pensję posłom i samorządowcom, ale też zakazał kandydowania beneficjentom spółek skarbu państwa lub spółek samorządowych. Jeżeli to będzie zrealizowane, PiS może nie złożyć list.
16/ Co więcej, nawet Ci, którzy wejdą na miejsce #Misiewicz.ów czy #PiSiewiczów, będą sami chcieli się obłowić a nie będą mogli.

Bardzo ciekawe dwa lata nas czekają.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Michał Szpakowski
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!