Profile picture
Ramir De Porrata-D. @ramirp
, 8 tweets, 2 min read Read on Twitter
1) Hem de fer un canvi de discurs i un canvi de xip.

Ha arribat el moment de parlar més de la República que volem constriuir, del nostre projecte, del nostre somni, del nostre objectiu.

(Fil)
2) Parlem molt de la repressió, de l'Estat, del Llarena, dels presos polítics, del PP, del PSOE, de Ciudadanos, etc.

I parlem molt poc de la República que volem construir.
3) Des d'aquí, m'agradaria fer una "crida" a parlar més de la República de la gent, per la gent i amb la gent.

La República que està descrita en aquest altre fil:
4) Parlem més de la República aixecada des de sota per la gent, en contraposició a un Estat que mana des de dalt,
5) Parlem més de la República on el centre són les persones ("we, the people"), en contraposició a un Estat on el centre són les institucions de l'Estat ("la unidad de España")
6) Parlem més de la República on els dirigents i les lleis han d'obeir la gent, en contraposició a un Estat on la gent ha d'obeir els dirigents i les lleis
7) Parlem més de la República que tracta els ciutadans com a persones empoderades, en contraposició a un Estat que tracta els ciutadans de "súbdits"
8) Si realment volem eixamplar, hem de seduir amb un projecte engrescador, participatiu i obert a tothom.

Només eixamplarem si parlem en positiu, si parlem de projecte, si parlem d'il·lusió.

Només així farem @NousRepublicans

Fem-ho.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ramir De Porrata-D.
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!