Profile picture
Dew República Cat @DewCatalunya
, 22 tweets, 28 min read Read on Twitter
Thread by @comuni_cats: "Catalonia - Right to self-determination.
All peoples have the right to self-determination. comunicats.cat/catalunya-dret… translation into English in this [THREAD]
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
threadreaderapp.com/thread/1021448…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
La unitat d’Espanya és permanentment indivisible i indissoluble?
24 països s’han independitzat del Regne de Castella/Regne d’Espanya al llarg dels últims cinc segles
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
Òbviament Espanya no va reconèixer mai el dret a l’autodeterminació de cap d’aquests països i mai va acceptar un exercici d’autodeterminació ordenat i pacífic.
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
Aquests elements justifiquen que per raons històriques els catalans puguin voler recuperar la sobirania que els va ser arrabassada, així com el dret a l’autodeterminació.
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
El dret a la lliure determinació és un dret polític part dels drets fonamentals més bàsics i és constitutiu de la mateixa naturalesa humana
comunicats.cat/catalunya-dret…
El 30 de setembre del 2005, el Parlament va aprovar de manera solemne l’Estatut de Catalunya més ambiciós de la història. Aprovat en referèndum el 2006, va patir multitud de retallades i una esporgada definitiva per part del Tribunal Constitucional (TC)
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
El PP va presentar un recurs al TC q 4 anys després va donar per bo un Estatut que no era el que els catalans havien votat
Va anul.lar 14 articles i en va reinterpretar 27
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
Més de quaranta lleis catalanes han estat recorregudes al Tribunal Constitucional espanyol des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia del 2006
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
Un dels casos més greus és la llei social suspesa pel Constitucional “de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica“
Llistat: esquerra.cat/ca/lleis-tomba…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
“La Unió Europea es basa en tres pilars: la democràcia, l’estat de dret i els drets humans. Quan ignores l’autodeterminació, estàs violant els tres”
@Alfreddezayas
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia
Conclusió de l'Informe de l’expert independent de les Nacions Unides, Alfred-Maurice de Zayas:
"Espanya s’ha obligat internacionalment a complir amb el dret d’autodeterminació, sense posar-hi cap reserva.”
comunicats.cat/catalunya-dret…
#SelfDeterminationCatalonia
Cada dia hi ha més suport internacional pel dret d’autodeterminació de Catalunya
Seguirem fins a aconseguir-ho, sense defallir, fins al final
Perquè ens correspon
Catalan Self-Determination (subt. en anglès)
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
International law allows unilateral indy / El dret internacional permet la
independència unilateral
ideasforeurope.eu/news/internati…
Coppieters Foundation
vimeo.com/176285441
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
Five Lies They Tell to Deny Self-Determination. English
(Les cinc falsedats amb què intenten negar el dret d’autodeterminació)
tinyurl.com/ybxncllr
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
Vies per a l’autodeterminació – Informe per una Comissió d’experts internacionals
exteriors.gencat.cat/web/.content/0…
@threadreaderapp unroll please
Catalunya. No es pot negar a la gent el dret a l’autodeterminació, fins i tot si els intel·lectuals hi renuncien.

Faro di Roma (M. Castellano)
Traduït per @HaedusCrabittu
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Dew República Cat
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!