Är du oroad över att demokrati och de mänskliga rättigheterna är i fara? Utveckling i världen och här hemma tyder på det. Du som vill göra något för att lyfta fram det viktiga med samtal om demokrati kan nu att agera. Läs tråden
röstamermänskligt.se
#röstamermänskligt
Alla goda röster behövs för att komma bort från den enkelspåriga retoriken där gruppers gälla mot varann.
#röstemermänskligt är en partipolitiskt och religiöst obunden grupp från skilda bakgrunder med en gemensam nämnare: ett mänskligt samhälle
Valkampanjen är öppen för alla. Du behöver inte vara expert. Det du kan göra är att sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter under #röstamermänskligt eller irl, på gator och torg, med dina bekanta och familjer.
Det ska sättas upp valbyråer i anslutning rill valstugor och ev röstningslokaler. Planer finns redan på många orter, för listan se sidan på FB. På röstamermänskligt.se kan du också ladda ner dekaler, banners osv. Gå in i FB gruppen som på några dagar har fått 1,5 TN medl.
I valbyråerna kommer det att finas material från olika organisationer, som man kan dela ut. Valbyråerna ska bemannas ca 2-3 veckor före valet. Kanske just du kan vara där när du har möjlighet och ha samtal om demokrati.
Det viktigaste av allt. Delta. Samtala. Få människor i din omgivning att rösta på ett parti som håller demokratin och de mänskliga rättigheterna som sin agenda.
#röstamermänskligt
röstamermönskligt.se
Länken ovan blev fel. röstamermänskligt.se ska det vara.
Om du tycker det är svårt att läsa i rantform, här en mera läslig version . @threadreaderapp please unroll This.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Leena📎🧝🏼‍♀️ Alv
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!