พี่เยี่ยจะถือถุงช้อปปิ้งให้แฟนนนนน
#หวังcเยี่ย

“เอาตัวนี้ด้วยค่ะ แล้วก็คิดเงินเลยนะคะ”
พนักงานสาวยิ้มร่าแล้วรับเสื้อตัวที่3 มา เมื่อรวมกับของที่ลูกค้าสาวท่านนี้เลือกก็มีทั้งเสื้อ กางเกง และเสื้อโค้ท รวมเกือบสิบตัวแล้ว

“เสี่ยวหวัง...”
“ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันจ่ายเอง”

Enjoying this thread?

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!