Bilim Kadınları Profile picture
Oct 11, 2018 4 tweets 2 min read Read on X
Ve bu videoya sığdıramayacağımız pek çok bilim kadını var. Hepimizin Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!
#DayOfTheGirl #DünyaKızÇocuklarıGünü
Videodaki bilim kadınları, sırayla:
👩‍🔬 Canan Dağdeviren - Fizik Mühendisi
@dagdevirencanan

👩‍🔬 Betül Kaçar - Astrobiyoloji
@betulland

👩‍🔬 Tunçbağ - Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik
@ntuncbag
👩‍🔬 Burcu Özsoy - Çevre bilimi, Kutup Bölgeleri ve Deniz Buzları @DrBurcuOzsoy

👩‍🔬 Burçin Mutlu-Pakdil - Astrofizik
@bmutlupakdil

👩‍🔬 Dilhan Eryurt - Astrofizik

👩‍🔬 Sündüs Erbaş Çakmak - Yapay enzimler - moleküler makineler
👩‍🔬 Duygu Sağ - Kanser İmmunolojisi

👩‍🔬 Feryal Özel - Astrofizik

👩‍🔬 Remziye Hisar - Kimyager

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bilim Kadınları

Bilim Kadınları Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Bilimkadinlari

Sep 23, 2020
Bu #haftaninbilimkadini Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe (personel.omu.edu.tr/tr/yasemino). Mesleğinde 33. yılını tamamlayan Dr. Özdener Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. 1/11 Yasemin Özdener'in doğada r...
Lisans ve lisansüstü eğitimini de aynı üniversitede tamamlayan Dr. Özdener’in çalışma alanı bitki fizyolojisi. Çalışmaları iki konu üzerinde yoğunlaşmış durumda; Çevre kirliliğinin bitkiler üzerindeki etkileri ve Türkiye orkidelerinin tohum çimlenme fizyolojisi. 2/11 Tohumdan salepe orkideler
Son yıllarda ağırlıklı olarak orkideler üzerine çalıştığını belirten Dr. Özdener sebebini şu cümlelerle açıklıyor: ‘Türkiye orkideleri hem çok ciddi habitat tahribatı hem de yumruları salep yapımı için aşırı toplandığından dolayı yok olma tehdidi altındadır.’ 3/11 Orkide
Read 10 tweets
Sep 16, 2020
Bu #haftaninbilimkadini Şehir İktisatçısı Dr. Özge Öner (@Ozge_Oner). Cambridge Üni Land Economy Departmanında öğretim görevlisi olarak çalışıyor. landecon.cam.ac.uk/directory/ozge… 1/8 Image
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde alan Dr. Öner YL ve DRsını ise Jönköping International Business School’da tamamladı. YL sırasında Groningen Üni’de dersler aldı. 2/8
Dr. Öner ayrıca İsveç’te Research Inst. of Industrial Economics ve Jönköping International Business School Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics’de araştırma görevlisi. 3/8 Image
Read 9 tweets
Sep 9, 2020
Bu #haftaninbilimkadini Billur Barshan. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve profesör doktor. Aynı bölümde Robotik ve Akıllı Algılama Lab.ının kurucusu. ee.bilkent.edu.tr/~billur 1/12 Billur Barshan, bilgisayar ...
Dr. Barshan lisansını Boğaziçi Üniversitesinde Fizik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yaparak bitirdi. YL ve DRsını Yale Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Oxford Üni’de DR sonrası araştırmacı olarak çalıştı. @UniBogazici 2/12
Dr. Barshan’ın araştırma alanı yapay sensörler kullanarak algılama üzerine. Algılama, endüstriyel kullanımının dışına çıkarak son yıllarda günlük hayatımıza da girmiş durumda. Dr. Barshan bu konuya robotik algılama problemleriyle çalışarak girdi. 3/12 Billur Barshan küçük bir ro...
Read 12 tweets
Sep 2, 2020
Bu #haftaninbilimkadini bilgisayar mühendisi Dr. Berrak Şişman (@berraksismann) Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesinde bilgisayar bilimi alanında Assistant Professor (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalışıyor. 1/12 Sarı saçlı bir kadın kamera...
Dr. Şişman Işık Üni Elektronik & Bilgisayar Müh (çift anadal + tam burslu) bölümlerinden lisans derecelerini aldı. Mühendislik Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1 yıl TÜBİTAK araştırma bursiyeri olarak İstanbul'da çalışmalarına devam etti. 2/12
DRsını Singapur Ulusal Üniversitesi (National Uni of Singapore) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, Singapore International Graduate Award ödülünü kazanarak tam burslu tamamladı. Yapay zeka, makine öğrenimi, sinyal ve ses işleme alanlarında araştırmalar yaptı. 3/12 Sarı saçlı, gri elbiseli bi...
Read 12 tweets
Aug 26, 2020
Bu #haftaninbilimkadini Nur Mustafaoğlu (@NurMustafaoglu). ABD’de Harvard’a bağlı Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor.
nurmustafaoglu.com 1/17 Nur Mustafaoğlu'nun portre ...
Dr. Mustafaoğlu İstanbul Teknik Ünv.’de Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Fizik Mühendisliği’nde çift anadal yaptı. Yüksek lisans derecesini İTÜ’de Nanobilim ve Nano Mühendislik programından aldı. Daha sonra ABD’de Notre Dame Ünv.’de doktorasını tamamladı. 2/17
Dr. Mustafaoğlu Ocak 2021’de Sabancı Ünv.’de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.’de göreve başlayacak ve kendi laboratuvarını kuracak. 🙌🥳🎉linkedin.com/in/nurmustafao… 3/17
Read 17 tweets
Aug 19, 2020
Bu #haftaninbilimkadini Burcu Alptekin (@Balptekinnn). ABD’deki University of Wisconsin-Madison`da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta. ResearchGate: bit.ly/2DWiOOU, Google Scholar: bit.ly/347JAhQ, Linkedin: bit.ly/2EcpLer 1/14 Burcu Alptekin arkasındaki ...
Dr. Alptekin lisansını İTU Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamladı. Doktorasına Sabancı Üniversitesinde başlayıp, çalışmalarını Montana Eyalet Üniversitesinde bitirdi. Şimdi ise doktora sonrası çalışmalarına devam etmekte. 2/14
Dr. Alptekin’in çalışma alanı bitki moleküler biyolojisi ve genetiği. Doktora çalışmaları buğday ve arpa bitkilerinin çeşitliliğinin genetik temelleri üzerine olan Dr. Alptekin, arpa bitkisinin protein ve nişasta miktarını kontrol eden genler üzerine araştırmalar yaptı. 3/14 Burcu alptekin Moleküler Bi...
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(