Profile picture
Jonathan R Lundkvist @JonathanRL
, 22 tweets, 4 min read Read on Twitter
Tänkte vi ska ta oss igenom Leif GWs Brottsjournalen del 3, säsong 1 där han talar om Jaktvapen och brottslighet.

DISCLAIMER: Jag gillar inte karln. Har inte gjort det innan det här heller. Det påverkar antagligen min syn på vad han säger. Anse mig partisk.
Programledaren börjar inslaget med att förklara att polisen utrett en härva där det sålts jaktexamensbevis utan examensprov. Licensen (antar hon menar examensbevis) ger enligt henne rätten att införskaffa vapen som "kan anvämndas i kriminella sammanhang."
Här vill jag påpeka att lagligt inköpta vapen sällan eller aldrig används "i kriminella sammanhang". Det är inte värt tiden, pengarna eller ansträngningen samt det faktum att du hamnar på Polisens radar. Enklare för kriminella att använda olagliga vapen köpta via deras kontakter.
Leif GW Person framställer sig som "en typisk jägare" med "sitt vapen". Han förevisar repetermekanismen på sitt vapen, förevisar sedan en klassisk hagelbock. Av någon anledning laddar han hagelbocken trots att han inte har för avsikt att skjuta. Detta är No No.
GW fortsätter sedan till att tala om "vår tänkta person" som "vill skaffa sig vapen som ska användas i brottsliga sammanhang". Musiken blir hotfull och närbilder visas på vapnet - ett semiautomatiskt jaktgevär - som sägs ha "mycket stor eldkraft".
GW förevisar sedan en halvautomatisk hagelgevär och säger att "man då kan skapa anselig förödelse". Att båda sorternas vapen används av sportskyttar och jägare för legitima ändamål sägs inte ett knyst om. Browning BAR match sägs vara "ett utmärkt vapen för militära ändamål".
GW fortsätter farsen med att säga att man med en sådan kan förvandla en banklokal eller en värdetransport "till något som liknar en tesil." Han fortsätter att säga att "man kan ladda 50 eller 100 skott". Han ifrågasätter slutligen sitt eget behov av en FN BAR Match.
GW fortsätter med att tala om banklokaler och värdetransportrån när han talat klart om sina egna vapenbehov och förklarar att "då vill man ha en sådan här" och visar upp det semiautomatiska geväret. Inte ett ord om att inga sådana stulits eller missbrukats hittills.
Nu ska GW och en annan person demonstrera vapnen. GW säger "det som jag håller på med - ett skott pang" och försöker få detta att innebära jägare i allmänhet. Sedan ska han visa "vad man kan åstadkomma med det andra".

Den andra personen demonstrerar FN Bar Match.
GW småskrattar under hela demonstrationen och kallar den andra personen för "en lysande jävel." Han säger att "skillnaden är tydlig" och att "i det kriminella sammanhanget" - underförstått semiautomatiska vapnet - är det "det senare" som gäller.
Programledaren frågar varför "gangsters" ska gå vägen med jaktlicens. Leif svarar att "ibland tycker vanliga människor det är fräckt att ha något sådant här - utifall att". Anklagar sedan alla som använder semiautomatiska vapen för "bristande skjutskicklighet".
GW ger bilden av att jägare som använder semiautomatiska vapen "fyller luften med bly". Som han redan sagt dock så får man bara använda ett begränsat antal skott när man jagar. Han påpekar sedan att man bara får en licens om man är ostraffad vilket på det stora hela är korrekt.
Leif GW "blir lite undrande" över folk som köpt "fyra sånna här" och anspelar på att det inte finns legala användningsområden. Det finns det.

Programledaren frågar om den aktuella muthärvan och om det är vanligt. GW svarar att man inte vet men att ta jägarexamen inte är svårt.
Programledaren frågar om det "svärtar ner jägarna". GW svarar "inte sådana som jag" och tycker tydligen att om man inte är exakt som honom med exakt samma livsåskådning och behov så är man tydligen inte en jägare.

Han vill göra jägarexamen svårare - på "samma nivå som körkort"
Leif GW talar om att "när du får vapnet är du fullt friskt" och "sedan kan det hända saker som alkoholmissbruk och då är det inte så bra".
Programledaren frågar om "man ska sluta sälja semiautomatiska vapen, de som man tillskansar sig och som hamnar hos kriminella".

GW svarar att "de inte har i jakten att göra" och säger att vapnet de använde i inslaget tidigare är väldigt likt Breviks vapen.
Återigen vill jag påpeka att det inte finns något som helst stöd för att lagliga vapen hamnar i kriminella händer.
Leif GW påpekar att Breivik fick sin Ruger Mini 14 på Sportskytte. Det stämmer inte, Dagbladet.no påstår att vapnet fanns på Jaktlicens - samt att detta skulle vara ett "automatvapen, Heckler & Koch".

Således försöker GW även beskylla Sportskyttet med felaktigheter.
Leif GW fortsätter nu att säga att folk "har 400-500 vapen i och med att de kallar sig för vapenhandlare eller har Kanoner hemma." Att vapenhandlarna är legitima skiter han tydligen i.

Inväntar dagen någon släpar med en 1700:talskanon på ett värdetransportrån.
Här verkar programledaren inse att Leif GW inte riktigt vet vad han talar om och ifrågasätter vem som har kanoner hemma. Leif tittar ner i bordet och säger "dom som samlar på kanoner eller som handlar med kanoner".
Inslaget tar slut, oerhört abrupt. Budskapet har gått fram och inte mycket av det var rätt. Man nämnde inte de lagliga användningsområdena, man försökte smeta kriminalitet över allt som inte var repetervapen och Leif GW Person kunde inte detaljer om nordens mest ökända brottsling
Således är jag inte av annan åsikt än att #brottsjournalen här framfört ett propagandanummer, riktat mot sportskyttar och jägare som har ett legitimt behov av semiautomatiska vapen genom att försöka misstänkliggöra dem som grupp.

Inte speciellt artigt av dem.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jonathan R Lundkvist
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!