Profile picture
Noor Labansdochter @FloripasDeLaban
, 16 tweets, 4 min read Read on Twitter
Ik wil het even hebben over armoede, hoe we arme mensen moreel veroordelen, en waarom we in liberale leugen trappen dat de markt, en niet de gemeenschap, het beste armoede zou kunnen opheffen.
Dat we het als een natuurwet zien dat bezuinigen op sociale zekerheid tot meer voorspoed leiden, en een sterk sociaal stelsel tot luiheid en inertie leidt, is rechtstreeks gevolg van de meest geslaagde liberale propagandistische leugen van de eeuw
De VN heeft een onderzoek gedaan naar het effect van het wegbezuinigen van de sociale zekerheid door acht jaar aan conservatieve regeringen in Groot-Brittannië. De uitkomsten zijn schrijnend. newyorker.com/news/daily-com…
Bezuinigingen op arme mensen leveren zelden veel geld op. Arme mensen laten lijden in armoede doen overheden uit rancune tegen deze mensen en hun kinderen: jij had niet moeten bestaan, je verdient geen menswaardigheid
Rapport: "British compassion for those who are suffering has been replaced by a punitive, mean-spirited, and often callous approach apparently designed to instill discipline where it is least useful"

Een mislukte poging tot social engineering van armoede
"The undeserving poor" is een term die gebruikt wordt als mechanisme om menselijk lijden de moreel juiste beslissing te laten lijken: deze arme mensen MOETEN lijden, anders leren ze er niks van.
Of de rijken het verdienen om rijk te zijn ("deserving rich") en nauwelijks belasting te betalen middels schijnconstructies en brievenbusfondsen, staat zelden ter discussie in onze maatschappij, die zich focust op het afschaffen van armoede met strafexpedities van de staat
(Oh, als je me ging volgen vanwege de woestpopulaire piemeltweet, dan weet je bij deze: ik ben onapologetisch kneiterlinks. Ik vind dat armoede nog bestaat een dagelijkse aanklacht tegen onze maatschappelijke orde)
Inkomensongelijkheid is wereldwijd enorm toegenomen sinds de jaren tachtig. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. Een enorm aantal kinderen leeft in armoede, en dat heeft een levenslang effect op hun mentale en fysieke gezondheid
Kinderen in gezinnen die opeens gratis geld krijgen, zonder dat hun ouders gedrag veranderen, hebben significant minder psychische klachten, en zijn significant minder vaak verslaafd. Dat is geen discussiepunt voor onderzoekers ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483972
Sterker nog, de kinderen uit de gezinnen die gratis geld kregen en dus van armoede naar niet-armoede gingen, kregen al veel minder psychiatrische klachten, en bereikten gemiddeld zelfs het niveau van kinderen die nooit arm zijn geweest jamanetwork.com/journals/jama/…
Als je dacht dat een economische crisis slecht is voor je gezondheid, moet je eens kijken wat bezuinigingen op sociale structuren doen met je gezondheid. Je schrikt je wild: sciencedirect.com/science/articl…
We hebben ons erg gericht op de Europese levens die terrorisme kostte. De terreur van austerity en bezuinigingen heeft echter een stuk meer Europese levens gekost, van Ierland tot Griekenland: (content warning) academic.oup.com/ije/article/44…
Maar goed, als je toch een fuck the poor-mentaliteit hebt, dan heb je dat omdat het voor economische groei de beste keuze is om mensen te laten stikken. Toch?

Nope. Landen die inkomensongelijkheid laten toenemen, lijden daar in het geheel economisch onder oecd-ilibrary.org/content/paper/…
Kortom:
- Armoede is slecht voor arme mensen
- Armoede is slecht voor arme kinderen
- Armoede is slecht voor iedereens gezondheid
- Armoede kost mensenlevens
- Armoede is slecht voor de economie

Bezuinigen is een rancuneus liberaal instrument om armen te straffen, niks meer.
Toegift:

- De strijd tegen economische ongelijkheid is niet gebaat bij kritiek op mensen die strijden tegen racisme.

- De strijd tegen racisme is niet gebaat bij het beschimpen van arme mensen.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Noor Labansdochter
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!