Profile picture
Ivo Victoria @ivovictoria
, 25 tweets, 4 min read Read on Twitter
Ik las dit draadje van Edouard Louis over hoe hij naar de gele hesjes kijkt en het raakte me. Mijn Frans is niet perfect maar ik heb geprobeerd het te vertalen.
'Sinds enkele dagen probeer ik een tekst te schrijven over en voor de gele hesjes maar het lukt me niet. Iets in het extreme geweld, en de minachting die deze beweging te verduren krijgt verlamt me, omdat ik me op een bepaalde manier persoonlijk geviseerd voel.'
'Ik heb moeite om de schok te omschrijven die ik voelde toen ik de eerste beelden van de gele hesjes zag. Op de foto’s bij de eerste artikelen zag ik lichamen die vrijwel nooit te zien zijn in de publieke ruimte en in de media.'
'Lichamen die lijden, verwoest door het werk, door vermoeidheid door honger, door de voortdurende vernedering, door sociale en geografische uitsluiting, ik zag vermoeide lichamen, vermoeide handen, verpletterde ruggen, uitgeputte blikken.'
'Ik was hier zo door ontzet, uiteraard omdat ik geweld haat en ongelijkheid, maar ook en vooral omdat de lichamen die ik zag op die foto’s geleken op het lichaam van mijn vader, mijn broer, mijn tante.'
'Ze lijken op de lichamen van mijn familie, de inwoners van het dorp waar ik opgroeide, de lichamen van die mensen wier gezondheid verwoest werd door ellende en armoede en die alsmaar bleven herhalen: ‘Wij rekenen op niemand, want niemand rekent op ons.’'
'Vandaar dat ik me persoonlijk geviseerd voelde door het extreme geweld van de bourgoisie (de gegoede klasse) die zich meteen met zoveel geweld op deze beweging heeft gestort. Omdat voor mij, elk persoon die een geel hesje beledigde mijn vader beledigde.'
'Op de sociale media zag ik woorden voorbij komen als ‘barbaren’, ‘pummels’, ‘idioten’, ‘onverantwoordelijk’. De media praten over ‘het grommen’ van de gele hesjes: de lagere klasse revolteert niet, nee, ze grommen, als beesten.'
'Ik hoorde praten over ‘deze gewelddadige beweging’ wanneer een auto in de fik ging of een ruit gebroken werd, of een standbeeld werd neergehaald.'
'Klassiek verschijnsel om geweld op verschillende manieren waar te nemen. Een groot deel v/d politiek en mediawereld willen doen geloven dat geweld niet die duizenden verwoeste levens zijn, veroordeeld tot ellende door de politiek, maar dat het die paar verbrande auto’s behelst.'
'Alleen wie nooit ware ellende gekend heeft kan denken dat ‘un tag sur un mouvement historique’ <weet niet goed hoe dit te vertalen> erger is dan de onmogelijkheid om zichzelf te verzorgen, om te leven, om jezelf of je familie te voeden'
'De gele hesjes praten over honger, onveiligheid, over leven en dood. ‘De politiek’ en een deel van de journalisten antwoorden: ‘De symbolen van onze Republiek worden vernederd’. Waarover praten die mensen? Hoe durven ze? Waar komen ze vandaan?'
'De media praten ook over het racisme en de homofobie onder de gele hesjes. Waar maken ze zich vrolijk over? Ik wil niet per se over mijn boeken praten maar het is interessant om op te merken dat iedere keer wanneer ik een roman heb gepubliceerd, '
'ik ervan beschuldigd werd het arme Frankrijk te stigmatiseren, omdat ik de homofobie en het racisme beschreef dat ik ken van het dorp van mijn jeugd. Journalisten die zelf nooit iets hebben gedaan voor de arbeidersklasse waren verontwaardigd en gingen hen plots verdedigen'
'Voor wie overheerst, vertegenwoordigt de arbeidersklasse het ‘klasse-object bij uitstek’ om een uitdrukking van Pierre Bourdieu te gebruiken; ze zijn het onderwerp v/e manipuleerbaar betoog: de ene dag zijn ze die authentieke armen, de volgende zijn ze racistisch en homofoob.'
'In beide gevallen is de onderliggende bedoeling dezelfde: men wil voorkomen dat deze klasse een stem krijgt. Ook al betekent het dat men zichzelf moet tegenspreken van de ene dag op de andere. Alles is goed, als ‘ze’ zelf maar zwijgen.'
'Natuurlijk zullen er ongetwijfeld racistische en homofobe uitingen zijn onder de gele hesjes-beweging maar sinds wanneer maken deze media en deze ‘politiek’ zich zorgen over racisme en homofobie? Sinds wanneer?'
'Wat hebben zij tegen racisme gedaan? Gebruiken zij de macht die ze heben om met Adama Traoré te praten of met het comité Adama? Praten ze over het politiegeweld dat elke dag plaats vindt tegen zwarten en Arabieren in Frankrijk?'
'Hebben ze geen podium gegeven aan Frigide Barjot en aan Meneer ik-weet-niet-hoeveel toen het over het homohuwelijk ging, en door dat te doen, hebben ze homofobie niet juist mogelijk en normaal gemaakt op televisie?'
'Wanneer de dominante klasse en bepaalde media over homofobie praten en over racisme in de gele hesjes-beweging, praten ze niet over homofobie en racisme. Ze zeggen: ‘Armen, zwijg!'
'Bovendien is de gele hesjes beweging een beweging in opbouw. Haar taal / discours is nog niet uitgekristalliseerd. Als die taal uit homofobie of racisme bestaat, dan is het onze verantwoordelijkheid, van ons allemaal, om deze taal om te buigen.'
'Er zijn verschillende manieren om te zeggen: ‘Ik zie af’: een sociale beweging is precies dat moment waarop zich de mogelijkheid voordoet dat zij die lijden niet langer zeggen: ‘Ik lijd door de immigratie, en omdat mijn buurvrouw profiteert van de bijstand.’
'Maar wel: ‘Ik zie af door wie regeert. Ik zie af door het systeem van klasse, ik zie af door Macron en Edouard Philippe.’ De sociale beweging is een moment waarop de taal / het discours ondermijnd wordt, een moment waarop het oude discours kan falen. '
'Dit is wat er vandaag gebeurt: wij zien sinds enkele dagen een herformulering van het vocabulaire van de gele hesjes. In het begin dachten we enkel te horen over de brandstofprijzen. Nu horen we de woorden ongelijkheid, salarisverhoging, onrechtvaardigheid.'
'Deze beweging moet doorzetten, omdat zij iets urgents belichaamt, iets radicaal, omdat de gezichten en stemmen die meestal onzichtbaar blijven eindelijk zichtbaar en hoorbaar zijn.'
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ivo Victoria
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!